Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Podnikání

Živnostenský rejstřík

Výpis z živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů. Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikatelům, jichž se údaje týkají, správnímu orgánu, který tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti a v případech stanovených zvláštními právními předpisy. O výpis lze požádat osobně na živnostenském odboru případně písemně poštou. Lze vydat buď úplný nebo částečný výpis s požadovanými údaji. Správní poplatek je 20 Kč za stranu i započatou. Na žádost lze z veřejné části živnostenského rejstříku vydat sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. Správní poplatek za sestavu činí 5 Kč za údaje o jednom podnikateli.

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Petr Šmíd petr.smid@litomysl.cz tel.: 461 653 410 mobil: 775 653 321
Lenka Trnková lenka.trnkova@litomysl.cz tel.: 461 653 413
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl