Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Podnikání

Tržnice

Na co před prodejem nezapomenout?

Každý prodejce je povinen viditelně označit prodejní místo jménem a příjmením fyzické osoby, obchodní firmou, názvem právnické osoby s uvedením sídla, popř. trvalým pobytem, identifikačním číslem osob (IČO), bylo-li přiděleno a jménem a příjmením osoby odpovědné za prodej. Prodávající je zodpovědný za čistotu pronajatého prodejního místa a okolí. Kontrolu nad dodržováním tohoto provozního řádu tržnice provádějí strážníci Městské policie Litomyšl a pověření zaměstnanci města Litomyšl Městského úřadu Litomyšl. Tím není dotčeno provádění kontroly orgány dozoru podle zvláštních zákonů.

 

poradí a další informace poskytne

Libor Marek libor.marek@mp.litomysl.cz tel.: 461 612 336 mobil: 702 254 363
Jana Bulvová jana.bulvova@mp.litomysl.cz tel.: 461 612 336 mobil: 605 874 938
další informace na
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl