Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Podnikání

Živnostenské podnikání

Jak se prokazuje a dokládá odborná způsobilost, případně praxe?

Odborná způsobilost se prokazuje u řemeslných (§ 21 a 22), vázaných (§ 24) nebo koncesovaných (§ 27) živností, a to v souladu s požadavky podle živnostenského zákona. Splnění se dokládá originály příslušných dokladů. Praxí se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením obchodního závodu nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru po zákonem vyžadovanou dobu. Dokladem o praxi z podnikání je daňové přiznání potvrzené finančním úřadem, na kterém je uveden příslušný obor podnikání, případně účetní doklady prokazující oprávněný výkon této činnosti. Dokladem o praxi ze zaměstnání jsou pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, popis práce nebo zápočtový list (v takové kombinaci, aby bylo patrné, jak dlouho pracovní poměr trval a jaké bylo pracovní zařazení).

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Petr Šmíd petr.smid@litomysl.cz tel.: 461 653 410 mobil: 775 653 321
Lenka Trnková lenka.trnkova@litomysl.cz tel.: 461 653 413
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl