Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Podnikání

Centrální registrační místo

Funkce CRM

Registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (centrálním registračním místě — CRM), jímž jsou určené odbory v 227 obcích na území ČR. Na CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidencí: Ve vztahu k živnostenskému úřadu: •ohlášení živnosti •žádost o koncesi Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: •oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ •přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: •oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti Ve vztahu k Úřadu práce: •oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení) Ve vztahu k finančnímu úřadu: I v případě využití služeb CRM je zapotřebí vyplnit formulář Ministerstva financí, prostřednictvím něhož lze učinit následující přihlášky: •přihláška k registraci k dani z příjmů •přihláška k dani silniční •přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů •přihláška k registraci pro plátcovy pokladny.
 

poradí a další informace poskytne

Ing. Petr Šmíd petr.smid@litomysl.cz tel.: 461 653 410 mobil: 775 653 321
Lenka Trnková lenka.trnkova@litomysl.cz tel.: 461 653 413
 
Youtube Litomyšl