Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Finance a poplatky

Místní poplatky

Budu poskytovat ubytování. Jak je to s placením místního poplatku z pobytu?

Pokud chcete poskytovat ubytování na území města Litomyšle, včetně jeho místních částí, je nutné nahlásit správci poplatku zahájení činnosti. Tiskopisy pro ohlášení najdete na www.litomysl.cz/mestsky_urad/formulare_meu, odbor finanční.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatek z pobytu odvádí poskytovatel úplatného pobytu 1x ročně nejpozději do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního roku a sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu.

 

poradí a další informace poskytne

Iva Kubešová iva.kubesova@litomysl.cz tel.: 461 653 336
další informace na
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl