Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Finance a poplatky

Místní poplatky

Budu poskytovat ubytování. Jak je to s placením místního poplatku z pobytu?

Pokud chcete poskytovat ubytování na území města Litomyšle, včetně jeho místních částí, je nutné nahlásit správci poplatku zahájení činnosti. Tiskopisy pro ohlášení najdete na www.litomysl.cz/mestsky_urad/formulare_meu, odbor finanční.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatek z pobytu odvádí poskytovatel úplatného pobytu 1x ročně nejpozději do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního roku a sazba poplatku činí 30 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu.

 

poradí a další informace poskytne

Iva Kubešová iva.kubesova@litomysl.cz tel.: 461 653 336
další informace na
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl