Vyhledat na webu
en

Doprava

Pozemní komunikace

Potřebuji výjimečně užít silnice II. a III. třídy a místní komunikace pracovními stroji a přípojnými vozidly bez schválené technické způsobilosti (např. zemědělská technika, vysokozdvižné vozíky)

Pro vydání povolení je potřeba:

- příslušná žádost včetně všech náležitostí v ní uvedených

- závazné stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy/Ústí n. Orlicí

- v případě silnice II. a III. třídy souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje / v případě místní komunikace souhlas příslušné obce.

žádost (formát pdf, velikost 199,39 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Mgr. Rostislav Šimon rostislav.simon@litomysl.cz tel.: 461 653 362 mobil: 601 122 487
Ing. Miloslav Cink miloslav.cink@litomysl.cz tel.: 461 653 365 mobil: 724 385 499
 
Youtube Litomyšl