Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Volby prezidenta republiky

pátek a sobota 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo pátek a sobota 27. a 28. ledna 2023

ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2022
o vyhlášení volby prezidenta republiky
Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
vyhlašuji volbu
prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023.

 

Předseda Senátu:
Vystrčil v. r.

18. 01. 2023 Informace o o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid-19 Informace Pardubického kraje, krajského úřadu, ředitel úřadu.

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 411/202 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023,
i n f o r m u j i  v o l i č e o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid-19.
Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, neboť je jim nařízena karanténa nebo izolace podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a kteří nemohli z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště drive-in, bude-li se konat druhé kolo volby prezidenta.
Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud mu byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu ochrany před onemocněním covid-19.
Telefonní čísla pro příjem žádostí jsou:

+420 725 153 588
+420 720 073 051

Příjem žádostí na uvedených telefonních číslech bude u Krajského úřadu Pardubického kraje probíhat v následujících dnech a hodinách:
PONDĚLÍ 23. 1. 2023 8:00 – 17:00 hodin
ÚTERÝ 24. 1. 2023 8:30 – 13:30 hodin
STŘEDA 25. 1. 2023 8:00 – 17:00 hodin
ČTVRTEK 26. 1. 2023 8:30 – 20:00 hodin
Ve čtvrtek 25. 1. 2023 bude příjem telefonických žádostí zajištěn do 20:00 hodin. Tento den je posledním dnem pro příjem žádostí.

V rámci telefonního hovoru budou po voliči požadovány následující informace:
jméno, příjmení,
datum narození,
adresa místa trvalého pobytu,
okres místa trvalého pobytu,
adresa místa, kde volič pobývá na území Pardubického kraje,
zda je volič v nařízené karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19,
kontaktní telefonní číslo.
18. 01. 2023 Informace o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla Informace Pardubického kraje, krajského úřadu, ředitele úřadu.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, i n f o r m u j i  v o l i č e o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla.
Tato stanoviště jsou určena voličům, kteří jsou k 25. 1. 2023 evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19.
Na níže uvedených stanovištích lze hlasovat ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 zvláštním způsobem.
Volební stanoviště pro území jednotlivých okresů jsou tato:

1) pro okres PARDUBICE:
parkoviště v areálu ENTERIA ARENY, Sukova třída 1735, Pardubice
souřadnice GPS 50.0401589N, 15.7715683E
2) pro okres CHRUDIM:
parkoviště v areálu civilního letiště Chrudim - Aeroklub ČR-Chrudim, z. s., Sečská 25, Chrudim
souřadnice GPS 49.9363192N, 15.7870400E
3) pro okres ÚSTÍ NAD ORLICÍ:
parkoviště Aquaparku - letního koupaliště, ul. V Lukách, Ústí nad Orlicí
souřadnice GPS 49.9808275N, 16.3920622E
4) pro okres SVITAVY:
parkoviště u sportovního stadionu, ul. U Stadionu, Svitavy
souřadnice GPS 49.7512597N, 16.4652786E

Hlasování se uskuteční, bude-li se konat druhé kolo volby prezidenta,
ve středu 25. ledna 2023 v době od 8:00 do 17:00 hodin.
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti, státního občanství České republiky, věku a adresy místa trvalého pobytu v obci, která se nachází na území okresu, pro nějž bylo stanoviště zřízeno, platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, a dále prokázáním, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným hodnověrným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci. Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19.
Hlasování bude umožněno výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se oprávněný volič k volebnímu stanovišti dostavil. Vozidlo nelze opouštět. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.
05. 01. 2023 Telefonní spojení do volebních místností Telefonní spojení do volebních místností pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) za POÚ Litomyšl
02. 01. 2023 Volba prezidenta republiky v roce 2023 - příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid-19. Informace ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid-19.
Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, neboť je jim nařízena karanténa nebo izolace podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a kteří nemohli z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště drive-in.
Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud mu byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu ochrany před onemocněním covid-19.
02. 01. 2023 Informace o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla. Informace ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla.
Tato stanoviště jsou určena voličům, kteří jsou k 11. 1. 2023 evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19.
22. 12. 2022 Vyrozuměni o termínu a místu školení Vyrozumění o termínu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu prezidenta ČR
12. 12. 2022 Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR v Litomyšli
07. 12. 2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve městě Litomyšl Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve městě Litomyšl pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13 a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
23. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Litomyšl Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Litomyšl pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
23. 11. 2022 Předseda senátu rozhodl o vyhlášení volby prezidenta republiky ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl