Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 07. 09. 2023 08:56:57 se dotazoval Jarka Svobodová

Zvýšení rychlosti v nebezpečném místě

Vážený pane starosto,
po opravě průtahu I/35 od světelné křižovatky ke křižovatce s průmyslovou zónou jsem zaregistrovala nové dopravní značení, které je, nejen, dle mého názoru, hloupým opožděný aprílový žertem. Křižovatka Moravská/Průmyslová, o níž se ví, že je dost nebezpečná, není snadné z/do ní odbočit, a kterou Ministerstvo dopravy ČR právě vzhledem k těmto skutečnostem doporučilo přebudovat na okružní, se znenadání a v tichosti změnila rychlost projíždějících vozidel z 50 na 70 km/h. Vůbec to nechápu. A už vůbec si neumím představit, jak odtud vyjíždí sanitka z plánované nové základny. Nejen, že ji to v tomto provozu bude trvat, ale odbočení při stávající nově zvýšené rychlosti to bude i o život.
Prosím, koho tato hloupá změna napadla? Mě napadá, že snad jedině výrobce dopravního značení, protože na tomto krátkém úseku jsou teď nově tři dopravní značky s maximální rychlostí 70 km/h. a dvě nove značky označující začátek a konec obce (v průmyslové zóně).
To se všude v Kraji staví různé ostrůvky uprostřed silnic, podél I/35 běží billboardová kampaň na opatrnou jízdu, policie kupuje nové drahé vybavení a pak se nebezpečná křižovatka udělá ještě nebezpečnější.
Dálnice D35 se pomalu, ale jistě blíží k Litomyšli a stávající I/35, která je už teď na hraně kapacity, bude ještě vytíženější.
Nechápu to a jsem opravdu naštvaná! Omlouvám se.
S pozdravem
J. Svobodová


Odpověď ze dne 12. 09. 2023 10:09:23:

Vážená paní Svobodová,


děkuji za Váš dotaz. Nejste jediná, kdo se nad změnou značení podivoval, přišlo mi několik reakcí, mimo jiné od podnikatelů v průmyslové zóně. Překvapen jsem byl i já osobně.....již několik let tlačím na ŘSD, aby ze zóny byla vybudována kruhová křižovatka (zejména pro výjezd ze zóny směrem do města), nyní máme velký argument v plánované budoucí výstavbě stanice rychlé lékařské pomoci v průmyslové zóně.....znovu jsem byl zástupci ŘSD ujištěn, že se pracuje na projektové dokumentaci a pokud se nic nečekaného nestane, mohla by kruhová křižovatka být v realizaci příští rok.


Pokud jde o změnu značení, vznesl jsem dotaz na kolegu z Odboru místního a silničního hospodářství, kde mají značení na komunikacích ve městě na starosti. Bylo mi vysvětleno, že v tomto případě se jednalo tak trochu o překvapení i pro ně, protože na státní komunikaci (I/35) o tomto rozhoduje stát, potažmo krajský úřad ve spolupráci s dopravní policií ČR a město není v takovémto případě ani účastník daného řízení, tedy nejsme nijak informováni....


Zde vyjádření kolegy Pavla Jiráně a dopravní policie: 


Na akce podobného druhu se vždy zpracovává projektová dokumentace. Při jejím zpracování projektant vychází z platných Technických podmínek a norem. V případě silnice I. třídy je hlavním schvalovatelem Krajské ředitelství Policie ČR, stanovení dopravního značení má v kompetenci Krajský úřad Pardubického kraje. Protože se jedná o křižovatku silnic, které nepatří Městu Litomyšl, nejsme v tomto účastníkem řízení. Ještě je potřeba zdůraznit že projektová dokumentace na proběhlou obnovu živičného krytu silnice I/35 byla připravována cca před 4 lety a od té doby byla odkládána.
Proto náš Odbor místního a silničního hospodářství vznesl dotaz na důvody změny. Odpověď  Odboru služby dopravní Policie Vám poskytujeme:


"Dobrý den,


DZ č. IZ 4a „Obec“ a DZ č. IZ4b “Konec obce“ byly přemístěny na hranici souvisle zastavěného území v souladu s TP65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Důvodem pro přemístění byla skutečnost, že předmětné DZ označovalo souvisle nezastavěné území obce, kdy předmětný úsek sil. I/35 není ani osvětlen veřejným osvětlením (§25 vyhlášky č. 104/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Je nutné si uvědomit, že předmětné dopravní značení nesouvisí pouze s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h, ale rovněž s dalšími pravidly provozu stanovenými odlišně pro obec a mimo obec zákonem o silničním provozu jako je např. zastavení a stání v obci/mimo obec - § 27 odst. 3, povinnost pro chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu - §53 odst. 9  atd.


Na předmětné křižovatce sil. I/35 se sil. III/36021 jsme požadovali snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 70 km/h a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o výjezd z průmyslové zóny, je zde krátký připojovací pruh a rozhled na křižovatce ve směru od Litomyšle je ztížen směrovým a výškovým obloukem.  


 S těmito požadavky se ztotožnil i příslušný krajský úřad, který změnu místní úpravy provozu stanovil." 


Zdá se tedy, že nové dopravní značení je stanoveno dle platných norem. Zda bylo šťastné je uplatnit také na toto místo, nejsme přesvědčeni. Město se dlouhodobě snaží aby byla uvedená křižovatka přebudována na okružní. V současné době je již zpracována projektová dokumentace. 


Podobné podněty a zkušenosti budeme za město evidovat a na jejich základě by mohla být podána žádost o změnu dopravního značení. Změnu ale vidíme reálněji pouze ve vyšším omezení rychlosti jízdy, než v přesouvání začátku a konce obce do původního místa. Spíše se obáváme, že případná žádost by nebyla vyřízena kladně.


Z výše uvedeného vyplývá, že značka konec obce byla posunuta "zpět" proto, že dopravní policie vyhodnotila její dosavadní umístění jako chybné (nejde o souvisle zastavěné území, není tam veřejné osvětlení.....). Já osobně myslím, že je to škoda, kolegové tedy budou sbírat podněty a časem zkusíme požádat o posun, ale obávám se, že bez změny situace nenalezne policie důvod značku posunout. Podobně jsme dopadli se žádostí o prodloužení úsekového měření - také přišla v minulosti zamítavá odpověď. 


Jak jsem se dozvěděl, i podnikatelé z průmyslové zóny jsou v jednání se zástupci Pardubického kraje, i Vy samozřejmě můžete napsat na odbor dopravy na kraj Vaše připomínky - třeba kraj změnu podpoří, když dostanou větší množství podnětů. Za sebe Vás mohu ujistit, že určitě jsem pro posun značky "konec obce" až za odbočku s průmyslovou zónou, případně snížení rychlosti před odbočkou ze stávajících 70 na 50km/h.


Ještě jednou děkuji za Váš zájem, přeji hezké zářijové dny


Daniel Brýdl, starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl