Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 31. 03. 2023 12:43:46 se dotazoval Václav Pavlíček

Životní přostředí

Dobrý den, pane starosto,

Předně Vám děkuji za nový nadchod, který se hodně povedl. Děkuji také za další práci, třeba plán nové rozhledny. Můj dotaz směřuje na okolí Litomyšle a na životní prostředí. Hlídá někdo okolí města tak, jako hlídá měststká architektka výstavbu? Dám příklad. V posledních letech vyrostlo v areálu bývalé skládky něco, co vypadá jako hnědouhelný důl. Bývalý kravín zase vypadá jako obrovská továrna. Na okraji Černé hory, kde byl původně les, roste chatová osada. Pokrok nezastavíme, ale mohlo by to město trochu hlídat? Ať si okolí Litomyšle nezničíme úplně.

S pozdravem

Václav Pavlíček


Odpověď ze dne 03. 04. 2023 14:56:59:

Vážený pane Pavlíčku,


děkuji za Váš dotaz. Jsem rád, že se Vám nadchod líbí - i přes původní kritiku na základě vizualizací myslím, že většina obyvatel města jej přijala za svůj a to jak z hlediska funkčnosti, tak i vzhledu - v tom vidím velký posun u veřejnosti, že ta litomyšlská již dovede ocenit kvalitní soudobou architekturu i v rámci historického okolí.


Pokud jde o "hlídání okolí města", tak tam by vše mělo probíhat stejně jako v jeho centru. Tedy má-li investor povinnost získat stavební povolení, bývá toto pravidelně konzultováno s městskou architektkou a jde přes stavební komisi, potažmo poté radu města. Kontaktoval jsem městskou architektku Zdenu Vydrovou ohledně Vašeho dotazu a zde je její reakce: 


"Pokud stavba podléhá povolení, tak mi dokumentaci nebo nějakou zjednodušenou dokumentaci kolegové ze stavebního úřadu posílají. Nemůžu však vyloučit, že se ke mně něco nedostane. Zájem mám stejný a pro mne není rozhodující, kde stavba nebo nějaká intervence je, spíše je to otázka podmínek pro povolení a stavební řízení. V okolí města se klade pochopitelně důraz na soulad s prostředím, které je určováno krajinným rázem, vegetací, dopravní infrastrukturou a podobně. Pokud se ke mně dostane nějaká informace mimo systém, tak si ji prověřuji.
O Malinových dolcích jsme diskutovali v souvislosti s fotovoltaikou. Spoléhám na odbor životního prostředí. Předpokládám, že je vydán nějaký plán, který má investor dodržovat. 
Kravín - nevzpomínám si, že bych měla k vyjádření nějaký zemědělský objekt. Naposledy na Pohodlí, kde je zájem umístit jízdárnu. Předpokládám, že se ke mně tento záměr dostane. Takže nevím, co má pan Pavlíček z dotazu na mysli, ale i kravín se dá opravit nebo stavebně upravit odpovídajícím slušným způsobem. Třeba upřesní, co má konkrétně na mysli. 
Chatovou osadou na Černé hoře je zřejmě myšlen autocamp. Kultivované provedení, moderní stavbičky a očekávám, že se ještě dokončí navazující okolí, aby se vytvořil přívětivý celek. Snad se to vše podaří dotáhnout.  Černou horou se také zabývá arch. Eva Wagnerová, tak věřím, že přírodní rámec Černé hory postupně kultivujeme. Někomu se to však nemusí líbit."


Za mě ještě dodatek: já osobně se poměrně hodně angažuji v omezování reklamního smogu ve městě i "technického smogu" - tedy jsme v kontaktu se správci různých sítí a necháváme, pokud je to technicky možné, odstraňovat zbytečné sloupky, případně je přemístit na místo, kde tolik nevadí, nebo ideálně technologii dostat pod zem. Máme už několik takových příkladů, nyní se plánuje přemístění opravdu hloupě umístěného sloupku uprostřed louky před Moneta Money Bank - sloupek by měl být přemístěn a měla by tak vyniknout socha dále v zeleni. Z technických sloupků také postupně jejich provozovatelé na náš popud sundávají nebo mají sundat své reklamy - je to běh na delší trať, ale poměrně dobře se s nimi dá domluvit s argumentací, že když je něco vybudováno jako technické zařízení, nemá na něm být reklama. Některé firmy již reklamy sundaly, jiné to slíbily na jaro letošního roku.


Stejně tak se nám daří (lépe či hůře) jednat s majiteli nemovitostí o omezování nepovolené reklamy a reklamy, která odporuje předpisům (památková zóna, územní plán....). Sami jsme šli příkladem na městských budovách (rámařství, hospoda Na Výsluní, Kotelna apod.), ale opakovaně osobně obcházíme podnikatele a vysvětlujeme jim, že méně je často více, že zejména do historického centra nevkusná reklama nepatří a že jde o regulované území. Ne všichni to chápou a možná už časem přistoupí kolegové i k pokutám. Jsem rád, že například i s Lidlem jsme nalezli shodu a na svoji novou provozovnu v Litomyšli neumístil tento řetězec billboardy, na rozdíl od jiných měst. 


V souvislosti s reklamou nechápu, proč v naší části Evropy jsou lidé tak ochotni si na ploty nechat instalovat reklamy. Na západ od našich hranic se to vidí mnohem méně a je možné, že i v tomto bodě přistoupíme k regulaci do budoucna. Některé ploty jsou spíše jedna velká reklama, než oddělení soukromého a veřejného prostoru. Chápu, že za to mají nějaký příjem, ale kultivaci veřejného prostoru to určitě nepřispěje a hodně reklam vedle sebe nedává pak smysl ani pro inzerenty.....lidé už je nevnímají a jde o vyhozené finance od zadavatelů reklam.


Práce na vzhledu města nikdy neskončí, ale mohu Vás ujistit, že v Litomyšli se snažíme korigovat centrum města stejně jako jeho okraje i když ne úplně vše lze regulovat "silou". Hledáme pak kompromisy, dohody a koncensus, což nemusí být ideál, ale je to dosažitelný cíl.


Děkuji za Váš zájem o vzhled města, přeji Vám i všem ostatním hezké Velikonoce!


Daniel Brýdl, starosta města


 
 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl