Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 24. 10. 2012 13:25:03 se dotazoval Pavel Soukup

Zeleň na zámeckém návrší II.

Dobrý den, pane starosto.
Dosud jsem si myslel, že na radnici pracují osvícení lidé, ale přesvědčujete mě bohužel čím dál tím víc, že opak je pravdou. Barbarství, kterého se dopouštíte s městskou zelení je toho příkladem (viz. bezkoncepční kácení stromů v zámecké zahradě, vykácení lip v Zámecké ulici, na městském hřbitově sv. Anny atd.). Kde jsou ty doby, kdy město získalo titul Rozkvetlé evropské město, kdy vznikaly nové květinové záhony, sázely se stromy, keře, instalovala mobilní zeleň... Ty časy jsou bohužel nenávratně pryč. Důkazem naprostého ignoranstsvtí úředníků, projektantů, stavbařů apod. je nepochopitelný postup při "revitalizaci" zámeckého návrší. Vy sám jste zde přitom nedávno odpovídal na dotaz a ujišťoval nás, že se zde, v Jiráskově ulici, už nic kácet nebude. Jsem tedy zvědav, co mi odpovíte, když se Vás zeptám, proč tedy byla před pár dny pokácena vzrostlá a naprosto zdravá magnólie před budovou Regionálního muzea, stejně tak i několikaletá bříza, nebo borovice kleč a další keřový porost...??? A neříkejte mi, prosím, že zeleň byla "nemocná" a ohrožovala okolí. To už tu totiž bylo řečeno tolikrát, že jen hlupák tomu může uvěřit. My přitom víme, že pravý důvod je odstranění zeleně z důvodu "zaclánění" památkám a zjednodušení pracovního postupu při výkopových a stavebních pracech!!!! Pokud už musela magnólie, nebo sousední borovice kleč jít pryč, nebylo možné ji přemístit jinam? Vím, že to jde. A míst by se našlo určitě dost. Mě třeba napadlo volné prostranství, zeleň pod hřbitovem (u silnice na Č. Třebovou, naproti Bowling Baru Peklo). Zde je místa dost. Bohužel ale všechny dřeviny nejspíš skončily u někoho na zahradě a nebo ve sběrném dvoře TS.
Taky jsem Vám chtěl oznámit, že jsem moc zvědavý, zda i pro tentokrát bude dodržen termín otevření části Jiráskovy ulice k 1. Mateřské škole, který byl stanoven na 1.11.2012! Termín se totiž kvapem blíží a když vidím to tempo najatých pracovníků, předpokládám že byli vysláni z ÚP, jako veřejní pracovníci, tak tomu vůbec nevěřím.
Každopádně se nestačím divit, jak se to dnes dělá: firma Hochtief shrábne nezasloužené miliony, dělníkům dá přitom minimum, archeologům nezaplatí nic, termín předání stavby se nedodrží a výsledek? Napáchá se tu naopak mnohem víc škody, než užitku (pokácené kaštany, mizící zeleň, travní porost, nepořádek, opakovaně a dlouhodobě se vyplavující písek + hlína do spodní části Jiráskovy ulice atd.). A nejhorší je, že za to všechno není nikdo zodpovědný potrestán... Být to "obyčejný" člověk, tak už se dávno zpovídá na kriminálce, u soudu a bojí se trestu. V Litomyšli však vládne anarchie. Vesele se tu kácí, co se dá, povolují se stavby v místech, kde by to za normálních okolností nebylo možné, slibují se věci, které se neplní (každoroční tradiční smrad z hnoje po celém městě, tma a nepořádek v podchodech, rezavé cedule s názvy ulic, nedostatek laviček na zastávkách MHD, vyvalené zboží po podsíních, nevyřešené a čím dál horší parkování v centru města atd...).
Díky za odpověď.
S pozdravem
Pavel Soukup


Odpověď ze dne 09. 11. 2012 11:14:15:

Vážený pane Soukupe,

děkujeme za Váš názor a dovolte nám, abychom ozřejmili některé informace, které nám ve svém dopise sdělujete.
Na MěÚ Litomyšl pracují lidé s příslušnou odbornou kvalifikací a dlouholetou praxí ve své oblasti, při mnoha započatých akcích jednají dle předem schválené koncepce či projektové dokumentace a vyjádření a posudků kompetentních subjektů. Řízení o povolení pokácení probíhá standardním postupem na odboru životního prostředí, který vykonává čistě státní správu. V rámci tohoto řízení se mají možnost vyjádřit i jednotlivá ekologická sdružení.
I v současné době, kdy finančních prostředků není nazbyt se vysazují dřeviny, zakládají se záhony, o které je potřeba se starat, aby byla zajištěna jejich udržitelnost, a je třeba také podotknout, že jde o nemalé částky, které se vynakládají na následnou péči o tyto nové prvky, ale i o zeleň stávající. Zároveň se snažíme dosáhnout a prospěšně využít všech otevřených dotačních titulů a grantů.
Město Litomyšl jakožto právnická osoba je povinna  za veškeré pokácené stromy vždy učinit odpovídající náhradní výsadbu.
Každá stavba, u velkých to platí obzvláště, vždy ve svém průběhu dospěje k jistým nepředpokládaným situacím, které je nutné řešit, aniž by to projektová dokumentace zahrnovala. Je třeba učinit okamžitá rozhodnutí s ohledem na bezpečnost apod. Není tomu jinak ani v případě Předzámčí a zámeckého parku v akci Revitalizace zámeckého návrší.
Projekt Rekonstrukce muzea je samostatnou stavbou nespadající pod akci Revitál. zám. návrší (příjemcem dotace je Pardubický kraj) a model ´nového´muzea byl vystaven již v předchozích letech a jistě proběhlo i veřejné projednání. Již v této fázi projektové přípravy bylo zřejmé, že zeleň ustoupí celkovému novému pojetí prostoru a budovy regionálního muzea. Vysazeny budou stromy ve směru od centra města.
Veškeré rostliny, které bylo perspektivní a možné přesadit, město Litomyšl již od jara 2012 přemisťuje na nová stanoviště v jeho vlastnictví  a pečuje o ně.
Zároveň si dovolujeme ještě připomenout, že Vámi uváděné lokality ulice Zámecká, zámecký park a hřbitov byly nejvíce postiženými v rámci vichřice, která prošla územím města v roce 2008. Také proto bylo přikročeno k rozsáhlejším zásahům.
Pokud je Váš zájem o zeleň v Litomyšli skutečný, navrhuji Vám, abyste oslovil některou z politických stran ke své nominaci do komise pro životní prostředí, ve které se jednotlivé zásahy předem projednávají.
Postup prací na archeologickém průzkumu bohužel zřejmě nedovolí splnění podmínek současného rozhodnutí o uzavírce. V současné době je zahajováno nové řízení na jejich úpravu. Město Litomyšl i městský úřad bude v tomto řízení dbát na to, aby příjezd do spodní části komunikace byl zprůjezdněn co možná nejdříve, samozřejmě bez konečné úpravy povrchu.

S pozdravem
Michal Kortyš, starosta

 
Youtube Litomyšl