Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 31. 01. 2010 09:51:41 se dotazoval Ing.Helena Jenšová

urbanistická koncepce města.

Vážený pane starosto,
jako rodačka a patriot se staletými kořeny v Litomyšli se neustále zajímám o dění ve městě.Musím vyslovit velký obdiv a uznání představitelům města za výsledky v oblasti oprav a rozvoje historické části města ,úsilí o růst národního i mezinárodního povědomí o tomto krásném městě i za snahu o kvalitní architektonické ztvárnění nových veřejných budov.Je ale velká škoda,že toto úsilí není vyvíjeno stejnou měru i u bytové výstavby a že se schvalují např 5- ti patrové "paneláky" v nové zástavbě.Litomyšl se svým krásným okolím by měla být ,dle mého názoru, vzorem moderního ekologicky orientovaného,bydlení s vysokým komfortem života lidí a nenásilně začleňovaným do okolní krajiny.Litomyšl je přímo předurčena pro výstavbu nízkopodlažních a rodinných domů ,podtrhujících zvlněnou krajinu s dosud zachovalými lesy a zvýrazňujících dominanty zámku,piaristického kláštera,Smetanova domu a gymnázia.
Velmi bych se přimlouvala za zpracování urbanistické studie rozvoje města renomovaným urbanistou,který by respektoval charakter tohoto historického města.I nízkopodlažní domy mohou být hezké a nepříliš drahé,pokud využívají místně dostupných ekologických materiálů a jsou stavěny jako energeticky úsporné.Vím,že v Litomyšli nebydlím,proto mám malé právo do těchto věcí mluvit,ale mám toto město,v němž jsem se narodila, velmi ráda a není mi lhostejné,kdyby se z něho stalo město plné paneláků i když hezčího typu.Myslím,že Litomyšl je příliš cenná na to,aby se tam kopírovaly stavby z měst jiných,ať už zdůvodněné nízkou pořizovací cenou nebo případně neochotou ke změně.
Děkuji za pozornost.
Jenšová


Odpověď ze dne 09. 02. 2010 15:06:40:

Vážená paní Jenšová,

velice děkuji za slova uznání. Již delší dobu je Litomyšl i mezi odbornou veřejností známa svým kladným vztahem k architektuře. Na tuto tradici se snažíme i v dnešní době maximálně navazovat. Konečná podoba nejen nových bytových domů (včetně jejich výšky) je vždy výsledkem odborné diskuze, do které je zapojena i naše městská architektka Ing.arch. Vydrová. Jistě není třeba zdůrazňovat, že Město žádné paneláky nestaví. Souhlasím s Vámi, že nízkopodlažní výstavba samozřejmě vždy bude jak vizuelně, tak pocitově lepší místo k bydlení než přerostlé věžáky. V dané lokalitě máme již mnoho let zpracovanou urbanistickou studii, které se víceméně držíme. Jednotlivé domy jsou pak dále projektovány různými architekty. Je pravda, že na Vámi zmiňovaném místě je přidáno jedno patro navíc oproti původnímu záměru, ale jen díky doporučení odpovědného architekta, který k této změně nebyl nucen ničím jiným, než svými profesními znalostmi. Město se záměru nebránilo tím spíš, že připravit odpovídající pozemky, a to včetně zainvestování příslušnými inženýrskými sítěmi, je rok od roku těžší. Pro informaci přikládáme fotografii ze švýcarské Bazileje, na které je patrné nejen obdobné výškové uspořádání (objekt má ještě suterénní patro pro parking, takže je z hlediska přilehlého terénu také pětipodlažní), ale je dokonce v bezprostředním kontaktu s historickými hradbami. Z tohoto by mělo být patrno, že i v "nepanelákové" části Evropy se staví i na velmi citlivých místech ne zrovna nízké bytové domy. V současné době je renomovaným architektem Ing.arch. Hrůšou a jeho spolupracovníky zpracováván územní plán, který bude nově definovat možnosti pro výstavbu v našem městě. Váš dotaz mu bude předán jako podnět k zamyšlení a případnému zapracování.


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl