Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 20. 07. 2020 09:10:53 se dotazoval Adam Novák

Stromy

Vážený pane starosto.
Po loňském extrémně suchém létě zůstalo v Litomyšli několik uschlých stromů (např. již poměrně vzrostlá lípa na Šantově náměstí, nebo dub naproti Savosu). Nedávno jsem přitom četl rozhovor s jedním z předních zoologů z Mendelovy univerzity v Brně týkající se úbytku včel. Profesor Přidal poukázal na skutečnost, že ve městech jsou problematické často sekané trávníky a vysazování okrasných stromů, jako je například sakura, které nemají vůbec žádný nektar. Vím, že ve městě bylo vytipováno několik ploch, které se nesekají, nebo alespoň ne tak často a na několika místech vznikly louky. Aby měly včely nektaru dostatek, doporučuje zajistit pastvu také výsadbou medonosných dřevin, jako jsou vrby, ovocné druhy a lípy. Podle mého názoru by ovocné stromy (jabloně, či hrušně) a vrby (logicky nejlépe podél vodních toků) Litomyšli nejen slušely, ale byly by zároveň užitečné. Co myslíte? Šlo by to?
S pozdravem a přáním hezkého léta, pokud možno už bez přívalových srážek
Adam Novák

Odpověď ze dne 29. 07. 2020 16:02:12:

Vážený pane Nováku,


velmi děkuji za Váš dotaz. Také jsem se o tuto problematiku zajímal, dokonce jsem uvažoval, zda nezřídit "městské" včely, ale byl jsem ubezpečen, že v Litomyšli a blízkém okolí je snad zatím včelařů a tedy včelstev dost. Jsem opravdu rád, že se mezi námi stále nalezne dost našich spoluobčanů, kteří se touto krásnou a bohulibou aktivitou jsou ochotni zabývat.


Nicméně k Vašemu dotazu: ano, myslím, že by to šlo a že se o to snažíme. Například u nemocnice má vzniknout park, kam by se měly vrátit ovocné stromy ve velkém. V rámci participativního rozpočtu a vítězného projektu "Stromy života pro Litomyšlata" chceme nabídnout také výsadbu třešní ve starém sadu směrem na Kornice. Před několika lety jsme s rodinou a se sousedy za podpory města vysázeli alej ovocných stromů kolem polní cesty, vedoucí k židovskému hřbitovu. Nicméně vždy tuto novou výsadbu je nutno konzultovat s odborníky. Ale velmi rád Váš dotaz předám dál právě kolegyním, které mají výsadbu po městě na starosti, a budu určitě tuto myšlenku podporovat, neboť s ní plně souzním.


Ještě jednou děkuji za Váš námět a Váš zájem o naše krásné město i přírodu v něm,


přeji hezké léto


Daniel Brýdl, starosta města

 
Youtube Litomyšl