Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 01. 07. 2024 10:38:21 se dotazoval Václav Pechsnec

Stav nového povrchu silnice

Ahoj Dane, jak se Ti líbí stav některých míst nově opravené silnice Na Lánech a k Vám nahoru “za Jána”?? Podle mě je úsek co dělala tušiľ Skanska (u vás a od Litexu po hasičárnu) ve zcela nevyhovující kvalitě, řekl bych až ve skandální, pokud už tuto stavbu někdo převzal od zhotovitele … a to se nebavím o provedení renovace krytů uzávěrů vody, kanálech a jejich vpustí, hrůza děs, včetně vyspádování … děkuji za odpověď, ahoj, Vašek P.

PS: fotky Ti pošlu na email…


Odpověď ze dne 04. 07. 2024 14:11:17:

Ahoj Václave,


na Tvůj dotaz "jak se mi líbí stav nově opravené silnice" bych mohl odpovědět velmi jednoduše a upřímně: mě osobně se líbí a to jak nová silnice, tak nové chodníky v místech, kde byly vybudovány výměnou za staré asfaltové. Nelíbí se mi už tolik zemina, kterou firma navezla kolem a ze které roste plevel, ale toto řeším s kolegy i s dodavatelskou firmou. Tím bych mohl moji odpověď skončit.


Ale předpokládám, že ve skutečnosti se neptáš na to, jak se to líbí mě osobně, ale jak se k tomu stavím jako starosta města - zástupce investora. V tomto případě mám samozřejmě k dispozici odpovědné kolegy a kolegyně, kteří technicky stavbě rozumí mnohem lépe než já, mají technické vzdělání a nejedná se o pocity (líbí x nelíbí), ale to odborné převzetí opravené komunikace. 


Poprosil jsem o vyjádření kolegu Pavla Kubeše, který má investice za město na starosti, zde jeho odpověď (zkráceno)" Způsob a kvalita provedení odpovídá dle mého názoru běžnému standardu pokládky asfaltových vrstev vozovek místních komunikací. Stavba byla předána s vadami drobného charakteru nebránícími užívání stavby. Jednalo se například o terénní úpravy za obrubou. Ohledně kvality pokládky asfaltových vrstev nebyla při pochůzce shledána vada v provedení.
Každá technická norma uvádí jistou míru tolerance ohledně rovinnosti vozovky, mezerovitosti asfaltové směsi, míry zhutnění, atd. Například ČSN 73 6121 připouští při výměně asfaltové vrstvy vozovek, na místních komunikacích s povrchovými znaky inženýrských sítí (např. vpusťmi, poklopy) odchylku od rovinnosti až 8 mm. Tento požadavek byl zajisté splněn.
Požadavek na mezerovitost a míru zhutnění asfaltových vrstev lze jednoznačně doložit laboratorně na odvrtech položeného asfaltového souvrství, což znamená zásah do nově položeného krytu vozovky a následné výspravy. Nebo můžeme vycházet z prohlášení dodavatele ohledně splnění kvality prováděných prací, dodržení normových parametrů stavby a následně můžeme postupovat podle odstavců smlouvy o dílo, ohledně záruky za jakost stavby. Za kvalitu provedené stavby si ručí dodavatel stavby. Dle smlouvy o dílo je záruka na provedené dílo 60 měsíců. Toto je dostatečně dlouhá doba na to, aby se případně vady stavby projevily a v případě, že se tak stane, budou tyto vady v souladu se smlouvou o dílo reklamovány."


O vyjádření jsem požádal také dodavatele stavby firmu Skanska a.s., zde opět kopíruji: 


"Velmi děkujeme za podnět, názorů si vážíme a kritiku bereme jako zájem o kvalitu naší práce. Nabízíme tedy fakta:
- I nám záleží na kvalitě a za práci našeho týmu vedeného stavbyvedoucím Lubošem Jiskrou ručíme.


- Práce probíhaly v souladu se smlouvou o dílo, odtokové poměry, podélné a příčné spáry zůstaly nezměněné.
- Při předávání hotového díla městu v dubnu tohoto roku nebyla nalezena žádná vada týkající se pokládky asfaltových směsí.
- Pokud bude mít město jako investor zájem, je kdykoli možno kvalitu pokládky asfaltového souvrství ověřit nezávislou odbornou autoritou.
- Rádi se zúčastníme jakéhokoli jednání či setkání v místě stavby s tazatelem a vše doložíme přímo na místě."


Pokud bys tedy měl zájem, lze určitě na místě zorganizovat schůzku, na které byste si Tvoje jednotlivé připomínky vyříkali. Budu jedině rád, když se potkáte. Stejně jako dodavatel stavby jsem rád za podněty, za zájem veřejnosti o město a za veřejnou kontrolu našeho konání. Nicméně já osobně neumím posoudit dodržení technických norem, pouze umím posoudit dodržení smlouvy a v této oblasti není problém.


Děkuji a přeji hezký začátek prázdnin


Dan Brýdl, starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl