Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 26. 02. 2010 11:00:40 se dotazoval Petr Dvořák

Solární elektrárna

Dobrý den, pane starosto.

Z webových stránek www.litomysl.cz jsem se dozvěděl, že na 5. zasedání Rady města Litomyšle, ze dne 16.2.2010 (usnesení č. 111/2010) RaM souhlasila s výstavbou fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 401/92 orná půda a p.p.č. 401/93 orná půda v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl na ploše cca 15.000 m2 o výkonu cca 0,8 MW. Žadatel společnost Kubík a.s., Zámecká 7, Litomyšl. Souhlas města je nutnou součástí žádosti o připojení elektrárny k distribuční soustavě.

Když jsem se poté díval do katastrální mapy, zjistil jsem, že se jedná o pozemky mezi Husovou čtvrtí a Vertexem, které by, podle mého názoru, šly využít daleko lépe. Například k obchodním záměrům (výstavba občanské vybavenosti), či podnikatelským záměrům (výstavba výrobních hal apod.).

Jak si mám potom vysvětlit fakt, že dne 16.6.2009, ta stejná Rada města na svém 15. zasedání (usnesení č. 421/2009) nesouhlasila s umístěním firmy Stavrovski Group, Soukenická 7, Praha 1 ani firmy Energie 3000 a.s., Ovocný trh 572/11, Praha 1 do průmyslové zóny za účelem stavby fotovoltaické elektrárny o rozloze 2 - 5 ha. Přičemž RaM nesouhlasí s umístěním fotovoltaických elektráren ani v jiné lokalitě v blízkém okolí města.

Že by se tedy měřilo jiným metrem Kubíku a. s. a jiným metrem cizím zájemcům??? Myslím, že ploch, které jsou mnohem méně lukrativní a na kterých by mohla případná fotovoltaická elektrárna pana Kubíka stát a přitom splnit stejný účel, je v okolí města víc, než právě tato, poměrně zajímavá pro případné budoucí investory... I na nich přeci svítí sluníčko, jsou navíc dostatečně daleko od města, protože Rada města si přeci nepřeje umístění fotovoltaických elektráren ani v jiné lokalitě v blízkém okolí města... A pro případné budoucí investory, za účelem výstavby občanské vybavenosti, várobních hal apod. jsou nezajímavé...

To si pak můžu říct, že zájemce o výstavbu čerpací stanice, včetně dalších služeb v průmyslové zóně byl odmítnut jenom proto, že se jednalo o cizího investora (řetězec ČS PHM), zatímco kdyby to byl třeba právě někdo z Litomyšle, dostal by souhlasné stanovisko...

Předem děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem

Petr Dvořák, Litomyšl


Odpověď ze dne 17. 03. 2010 14:03:38:

Vážený pane Dvořáku,

rád bych Vás upozornil na to, že porovnáváte dvě odlišné věci. Usnesením č. 111/2010 Rada města odsouhlasila záměr firmy Kubík a.s., který se týká pozemků ve vlastnictví této společnosti a město se k žádosti vyjadřuje pouze jako místní samospráva. Pozemky nejsou ve vlastnictví města a město tak nemůže vlastníkům nařizovat, že musí s pozemky nakládat určitým způsobem, byť samozřejmě jiné využití by bylo dle našeho názoru pro město vhodnější. Usnesením č. 421/09 byly projednávány žádosti Vámi uvedených investorů o prodej pozemků ve vlastnictví města v průmyslové zóně Benátská. Město tyto pozemky velmi složitě vykupovalo a za nemalé peníze přivedlo do lokality inženýrské sítě a komunikace a na takto zhodnocených pozemcích stavět fotovoltaické elektrárny je dle našeho názoru naprostý nesmysl. Pokud by žádal o obdobný záměr investor sídlící v Litomyšli, bylo by stanovisko města určitě stejné, jako když se jednalo o investory mimo město.

Stejný důvod byl i v případě žádosti o umístění čerpací stanice, kdy do zainvestovaných pozemků postavit čerpací stanici, která vybudované inženýrské sítě téměř nevyužije a navíc nepřinese mnoho pracovních míst, se nezdálo Radě města vhodné. A žadatel o ČS byl navíc místní, takže zde je argument jiného přístupu k místním a přespolním žadatelům naprosto chybný.


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl