Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 12. 03. 2010 12:43:53 se dotazoval Tomáš Černý

R35 versus nový ÚP města Litomyšle

Dobrý den, pane starosto.

Na stránkách www.litomysl.cz jsem si dnes přečetl usnesení č. 157/2010, ze 6. zasedání Rady města Litomyšle, které se konalo dne 2.3.2010. Zde stojí, že: RaM bere na vědomí informaci o stavu prací na novém územním plánu Litomyšl ve vztahu k plánované trase rychlostní komunikace R35 a souhlasí s napojením města Litomyšl na rychlostní komunikaci R35 pomocí mimoúrovňových křižovatek u obcí Janov a Řídký, a dále souhlasí s tím, aby byl koncept územního plánu zpracován bez přivaděče v oblasti Končiny-Nedošín. Dále RaM žádá, aby zpracovatel navrhl taková technická opatření, která budou minimalizovat negativní vlivy na kvalitu života občanů města Litomyšl a dotčených integrovaných obcí Kornice, Suchá a Nedošín a dále obcí Bohuňovice, Řídký, Tržek a Sedliště.

Nevím, zda to chápu správně, že město Litomyšl na R35 přímo napojené nebude???!!!!! Pokud vím, tak v posledních plánech se s napojením města počítalo v podobě 2-3 mimoúrovňových křižovatek...? Znamená to tedy, že v případě cesty směrem na Brno/Olomouc budeme muset nejprve dojet do Janova a odtud se už napojíme??? V obráceném směru pojedeme až do obce Řídký a potom budeme pokračovat dál na Hradec, Pardubice, Prahu...????
To snad ne?!?!?!?!?!?

Předem díky za vaši odpověď.

Zdraví Vás
Tomáš Černý z Litomyšle


Odpověď ze dne 01. 04. 2010 16:48:00:

Vážený pane Černý,


Město Litomyšl je od samého počátku, kdy se prosadila jižní varianta trasy R35, na plánovanou trasu R35 přímo napojeno pomocí mimoúrovňových křižovatek u obcí Janov a Řídký. Se třetí mimoúrovňovou křižovatkou se uvažovalo ještě v oblasti Končin. Celou trasu R35 včetně mimoúrovňových křižovatek vymezují zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které schvaluje zastupitelstvo Pardubického kraje, stavbu jako takovou potom připravuje Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, případné námitky je tedy nutné adresovat zejména sem. Město Litomyšl se aktivně účastní diskuzí o výsledné podobě této rychlostní komunikace, nicméně je nutné připomenout, že má v těchto diskuzích pouze hlas poradní, stejně jako jakákoliv jiná obec. Protože provoz na R35 s sebou přinese nejen pozitiva, ale bude mít také stinné stránky, je nutné vnímat umístění těchto křižovatek jako kompromis mezi snahou některých lidí umístit je co nejblíže k jejich domovu a snahou jiných lidí mít je zase co nejdále. Je naší snahou nalézt takové řešení, které bude vyhovovat co největšímu počtu občanů Litomyšle, nicméně v případě takovéto stavby nebude asi nikdy nalezena stoprocentní shoda.


S pozdravem
Michal Kortyš
strarosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl