Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 02. 05. 2010 16:16:52 se dotazoval Jan Černý

Průmyslová zóna

Vážený pane starosto.
Nebojíte se, že změnou plánu, co se týče návaznosti trasování rychlostní komunikace R35 na úzmení plán města Litomyšle, přijde Litomyšl o potenciální zájemce o expanzi v našem městě (v průmyslové zóně)? Domnívám se tak proto, že se nově počítá s pouhými 2 sjezdy pro město, navíc cca 5 km vzdálených, a to u obce Řídký a z druhé strany u obce Janov, což je podle mého názoru zcela likvidační a hlavně to nic neřeší!!! Ani hluk, ani dopravní zátěž, ba právě naopak. Kvalitu cestování to jedině zhorší a zatíží se tak silniční úseky ve směru z/do Janova a také Řídkého, kde budou tamní obyvatelé jedině trpět zvýšenou hlučností, neboť automobily sjíždějící do Litomyšle se tu budou muset "motat"... Původní plány, kde se počítalo se 3 MÚK (mimoúrovňovými křižovatkami) pro město Litomyšl, a to na dvou okrajích a také uprostřed (tuším, že byly značeny Sever, Jih a Východ), se mi zdály jako nejrozumější a hlavně nejúčelnější. Sjezdy měly krátkou trasu, navíc vedly po stávajících polích a nikoho by tak zbytečně v okolí neobtěžovaly... Nechápu, kdo tuto změnu navrhl a zároveň doufám, že není závazná, protože člověk žijící a pracující v Litomyšli to jistě být nemohl. Jestli nový návrh připravoval člověk z "venku", tak by si měl nejprve život v Litomyšli vyzkoušet a teprve potom plánovat... K čemu nám bude rychlostní silnice vedoucí za humny města, když se na ni dosteneme až po 5-ti km v Janově a nebo Řídkém... A taky si dokážu představit tu vytíženost během špičky, na silnicích, kterými se budeme na R35 připojovat... Potřebujeme být dostupní se světem, aby sem přicházeli zájemci o expanzi, naši případní budoucí zaměstnavatelé, dopravci (BUS) apod...
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Zdravím.
Jan Černý, Litomyšl


Odpověď ze dne 02. 07. 2010 08:36:54:

Vážený pane Jane Černý,


podobný dotaz vznesl dne 12.3. tohoto roku již Tomáš Černý, proto si dovoluji nejprve citovat svoji předchozí odpověď: "Město Litomyšl je od samého počátku, kdy se prosadila jižní varianta trasy R35, na plánovanou trasu R35 přímo napojeno pomocí mimoúrovňových křižovatek u obcí Janov a Řídký. Se třetí mimoúrovňovou křižovatkou se uvažovalo ještě v oblasti Končin. Celou trasu R35 včetně mimoúrovňových křižovatek vymezují zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které schvaluje zastupitelstvo Pardubického kraje, stavbu jako takovou potom připravuje Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, případné námitky je tedy nutné adresovat zejména sem. Město Litomyšl se aktivně účastní diskuzí o výsledné podobě této rychlostní komunikace, nicméně je nutné připomenout, že má v těchto diskuzích pouze hlas poradní, stejně jako jakákoliv jiná obec. Protože provoz na R35 s sebou přinese nejen pozitiva, ale bude mít také stinné stránky, je nutné vnímat umístění těchto křižovatek jako kompromis mezi snahou některých lidí umístit je co nejblíže k jejich domovu a snahou jiných lidí mít je zase co nejdále. Je naší snahou nalézt takové řešení, které bude vyhovovat co největšímu počtu občanů Litomyšle, nicméně v případě takovéto stavby nebude asi nikdy nalezena stoprocentní shoda.".


Pro každou obec nacházející se v blízkosti mimoúrovňového křížení rychlostní komunikace znamená již pouhá jeho existence v očích developerů či zaměstnavatelů plus pro danou obec. V případě Litomyšle máme k dispozici dokonce minimálně 2 mimoúrovňové křižovatky a stávající průmyslové zóny "Benátská" a "Vertex" jsou umístěny ve vzdálenosti pouhých cca 3-5 km od nich. Dovedu si představit, že tato vzdálenost by mohla být nevyhovující v době před sto lety, kdy se lidé po silnicích dopravovali pěšky nebo na povozech, v době automobilů se tato vzdálenost překoná během několika minut a rozhodně nebude překážkou rozvoje města Litomyšl. Ba naopak bude dostatek místa pro rozvoj města na obě strany. Pokud v současné době po silnici I/35 projíždí denně cca 28 tisíc automobilů, zcela jistě v budoucnu zvládne i funkci pouhého přivaděče, protože velkou část z dopravy převezme právě nová rychlostní komunikace. Závěrem připomínám, že město Litomyšl (nikoliv tedy někdo z venku) se ve svém strategickém plánu rozhodlo vedle podpory podnikání být i rozvíjejícím se rezidenčním městem a centrem cestovního ruchu, ve kterém se moderní životní styl snoubí s tradicemi, kulturou a bohatou historií, městem podporujícím kvalitní vzdělávání, nabízející vysokou kvalitu života ve sféře bydlení, sociálních služeb, kultury, školství, sportu a dopravy, životního prostředí a bezpečnosti pro své občany a plně využívající svůj bohatý kulturní a přírodní potenciál ke zvýšení atraktivity a tím i prosperity města. Průmyslový rozvoj je také důležitý hlavně z pohledu zaměstnanosti lidí. Možná právě z důvodu rozvoje průmyslové oblasti bude lepší pro rozvoj v oblasti mezi sjezdem z dálnice a historickou částí. Chápu, že názory můžou být různé nicméně Vám děkuji za podnět a určitě bude předložen zpracovatelům územního plánu, který se nyní připravuje a bude vyvěšen pro veřejnost k připomínkám.


Hezké léto.  
Michal Kortyš
starosta města 


 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl