Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 09. 12. 2021 06:35:11 se dotazoval Bohumila Jenčíková

Prodej vily Klára

Dobrý den,
chci se zeptat, proč město prodává Kláru za tak směšné peníze ? Zajímá mě kdo posoudil stav nemovitosti, že se uvádí, že je v dezolátním stavu ? Žádám vysvětlení, kdy dle mého názoru měl být vyhotoven nějaký znalecký posudek o ceně nemovitosti. A informovat občany, že město nabízí nemovitost za cenu, za kterou ji nakoupilo a investovalo do ní peníze, takže vyvolávací cena se rovná ceně pořizovací je velmi podivné. Pokud se nabízí nemovitosti k prodeji, měl by se jistě vyhotovit posudek k ocenění. Pak se nabízí nemovitosti v aukcích a dražbách za cenu tržní, a to v případě nemovitostí je vyvolávací cena 2/3 tržní ceny neboli odhadní. Cena, za kterou nabízíte zájemcům tuto nemovitost je trestuhodná. Protože dnes má obyčejný rodinný dům tuto cenu. Z uvedených informacích uveřejněných v Lilii lze tedy na první pohled usoudit, že tohle není v pořádku. Upozorňuji Vás proto na tyto skutečnosti. Město by mělo se svěřeným majetkem hiospodařit s péčí řádného hospodáře, neprodávat zvláště tuto nemovitost za směšnou cenu. Zatím jsem se nezajímala o podrobnosti, ale dezolátní nemovitost by byla, kdyby ji spadla střecha a byly sežrané krovy. Kdo tedy posoudil stav ??? Navíc ke Kláře jistě patří pozemek nebo ne ??? Cena pozemklu v Litomyšli stavebního je cca 3 000,- Kč za metr. Měla by být zohledněna v ceně. Pokud tomu tak není, naskytuje se další otázka proč ???
Bohužel se nemůžu dnes zúčastnit jednání na schůzi města, ale byla bych ráda, kdybyste moje připomínky sdělil zastupitelům.
Protože hospodaření s majetkem není jednoduchá záležitost. Ráda bych věřila, že město chce to nehjlepší pro občany, ale v některých případech to spíš vypadá na osukormě zájmy.
s pozdravem Bohumila Jenčíková


Odpověď ze dne 10. 12. 2021 08:26:35:

Vážená paní Jenčíková,


znalecký posudek, který máme k dispozici a který sloužil jako podklad pro odkoupení vily od Pardubického kraje, byl z 2. 6. 2020 se stanovenou obvyklou cenou 5 mil. Kč.


Je potřeba zdůraznit, že ani kraj, jako předchozí majitel, neprodal vilu za cenu maximální, ale městu za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Není pravdou, že my ji prodáváme za cenu pořizovací. Město koupilo vilu za 5 mil. Kč a prodává za minimální cenu 6 mil. Kč, tedy navýšeno o 1 mil. Kč, neboť máme s celou transakcí určité náklady (úklid, temperování, opravy apod.). Součástí dohody s krajem při odkupu bylo právě to, že chceme ovlivnit budoucnost této nemovitosti a že nejvyšší cena nebude hlavním kritériem - pokud by byla, mohl by někdo napadnout kraj, že přenechal městu vilu pod cenou.


Město by mělo samozřejmě hospodařit s péčí řádného hospodáře, ale to by měl i Pardubický kraj a přesto jsme se dohodli, že nám prodá nemovitost za cenu ze znaleckého posudku a město ji nebude nabízet za cenu nejvyšší, ale bude realizovat prodej tzv. na záměr. Tedy zastupitelé chtěli a chtějí ovlivnit, co bude ve vile v příštích letech realizováno za projekt. Pokud by jediným kritériem byla cena, museli bychom to prodat tomu, kdo nabídne nejvíc. To ale mohl udělat i Pardubický kraj, který však vyslyšel naše prosby o to, že jako město chceme ovlivnit budoucí využití vily Klára. Tedy aby se vila "neuzavřela" veřejnosti (např. bytový dům, sídlo firmy apod.), ale naopak máme velký zájem, aby vila byla občanům pro návštěvy do budoucna přístupná. Investice odhadované na opravu jsou někde kolem 30 až 50 mil. Kč a tyto nyní město opravdu nemá. Prověřovali jsme, zda by v tomto objektu nemohl být nový domov pro seniory, ale po dohodě s vedením CSP a dalšími odborníky jsme od záměru ustoupili - vyšlo by to extrémně draze (na jedno nové místo) a i tak nesplňovalo parametry, které si od domova seniorů v 21.století slibujeme.


V podmínkách pro nákup máme opravdu mnoho pojistek (předkupní právo, právo zpětné koupě, realizaci do určité doby a poté udržitelnost schváleného projektu další roky apod.) tak, aby projekt, který vybereme, byl na místě opravdu realizován a vila opravena. Investor tedy nekupuje vilu Klára za oněch minimálně 6 milionů korun, ale musí počítat i s investicí do opravy v řádu vyšších desítek milionů - a to už o ceně "obyčejného rodinného domu" opravdu nemluvíme. Tuto investici musí realizovat v poměrně krátkém čase. V rámci zveřejnění bylo umožněno nabídnout i vyšší kupní cenu než 6 mil. Kč, ale nebylo to jako jediné kritérium, bližší informace k oběma nabídkám naleznete na webu města i v prosincové Lilii na straně 10.


O vile Klára se dnes rozhodovat nebude, jak jsme také avizovali v Lilii, neboť neproběhlo setkání zájemců se zastupiteli z důvodu koronaviru (oba zájemci shodou okolností v daný termín byli pozitivně testováni). Proto se rozhodnutí posunuje na únor příštího roku, na zasedání zastupitelstva, které by mělo být 24.2.2022.


Abych to shrnul: vilu Klára nám Pardubický kraj prodal za cenu dole posudku za dohody, že ani my nebudeme pouze maximalizovat její cenu při prodeji, ale městu jde o to ovlivnit její budoucí využití. Koupili jsme ji za pět milionů, nabízíme za minimálně 6 milionů s povinností investovat další nemalé finance do její rekonstrukce v poměrně krátkém časovém horizontu. Věřím, že za pár let bude vila opravena a Vy, já i kdokoli další budeme rádi, že se ve vila Klára nabízí služby pro veřejnost a není uzavřena, jako tomu bylo např. při provozu LDN.


Děkuji za pochopení, hezký Advent Vám i všem ostatním občanům.


Daniel Brýdl, starosta města


 

 
Youtube Litomyšl