Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 11. 05. 2023 21:43:45 se dotazoval Jitka Sýkorová

Prodej pozemku v průmyslové zóně

Vážený pane starosto.
Ve vší úctě k pomáhajícím organizacím, ale nějak nerozumím tomuto: z usnesení č. 347/23 ze dne 27.4.2023 jsem se dozvěděla, že Rada města souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města umístění nového zázemí pro Charitní pečovatelskou službu Farní charity Litomyšl do průmyslové zóny (Benátská) na pozemcích o výměře cca 2.300 m2. Když ale před časem žádala místní firma AutaProTo, aby zde postavila autosalon s autoservisem, autopůjčovnou a autobazarem, RaM to zamítla. Stejně tak zamítla i záměr výstavby nové prodejny DEK Stavebniny. Farní charita má přitom úplně celý objekt Lidového domu sama pro sebe. Ještě před pár lety se tu ale konaly různé společenské a kulturní akce a budova byla veřejně přístupná. To už bohužel není pravda. Vůbec netuším, jaký záměr tam Farní charita plánuje, protože Pečovatelská služba je jen jedna z několika služeb, které FCH poskytuje. K čemu tedy potřebuje tak velký pozemek? Snad pro parkování aut? Jako sklad materiálu? Kanceláře? Ve městě je přeci spousta objektů na prodej a divila bych se, že samotná budova Lidového domu už nestačí a je ze strany charity již teď využita na 100%... Abyste mi rozuměl, nejsem proti tomu, aby si v průmyslové zóně charita něco postavila, naopak, jsem ráda, když se staví, opravuje, ale nepřijde mi to fér vůči těm dvěma neúspěšným žadatelům, kterým RaM jejich žádost zamítla, protože si myslím, že i jejich záměry by byly pro město a jeho obyvatele přínosem. Co tedy bylo důvodem zamítnutí jejich žádostí a vyhovění žádosti Farní charity?
Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
Sýkorová Jitka


Odpověď ze dne 12. 05. 2023 15:06:07:

Vážená paní Sýkorová,


děkuji za Váš dotaz. O prodeji/neprodeji jakéhokoliv pozemku ve vlastnictví města rozhoduje vždy zastupitelstvo města, jako nejvyšší kolektivní orgán a to na základě doporučení rady města a ta se  opírá o doporučení stavební komise. Všechny tyto tři kolektivní orgány rozhodly o tom, že v průmyslové zóně u vjezdu do města nechtějí stavebniny - tedy velký zábor plochy, kupy písku, štěrku, stavební materiál apod. a jen pár pracovních míst. Toto místo bylo pak nabídnuto firmě AutaProTo, ale pojilo se to s vysokou investicí do vybudování komunikace (tu byla společnost DEK Stavebniny ochotna uhradit, ale tu jsme nechtěli u vjezdu do města jako první nemovitost při příjezdu od Svitav). Společnost AutaProTo měla zájem o jiný pozemek, ale tím bychom si zamezili budoucímu rozvoji průmyslové zóny, neboť doufáme, že se nám podaří vykoupit či vyměnit další pozemky.


Pozemek, který nyní je schválen pro Farní charitu, je pozemek hned vedle budoucí stanice rychlé lékařské pomoci, který byl dlouho rezervován pro potencionální novou stanici pro dobrovolné hasiče. Ti se ale rozhodli, že chtějí zůstat na Lánech a tak se jim nyní staví nová garáž na cisternu a tím se uvolnil tento pozemek. Jde o pozemek na rozhraní průmyslové zóny a rodinných domů, takže myslíme, že takováto "nehlučná" funkce se dobře do tohoto místa hodí a nebude sousedy obtěžovat. Zároveň je pozemek velmi omezen nadzemním vedením vysokého napětí, pod kterým nelze nic stavět, ale může se tam parkovat. 


Paní ředitelka Farní charity nás před několika měsíci informovala o velkém nedostatku míst pro jejich další rozvoj a také víme dlouhodobě, že kolem Lidového domu je problém s parkováním jejich vozů, které jezdí do terénu.


Zde je vyjádření paní ředitelky charity Věry Dvořákové na Váš dotaz:


.....pokud uznáš za vhodné, můžeme paní nabídnout i prohlídku prostor Lidového domu a třeba i Jindrovy vily, aby viděla, že to od nás není rozmazlenost a děvčata opravdu nemají dobré podmínky pro svou práci. 


V Lidovém domě jsou provozovány tyto služby:
Charitní ošetřovatelská služba (zdravotní sestřičky) - suterén, 8 žen


Charitní pečovatelská služba (to je ta, pro kterou hledáme lepší prostory) - 10 pečovatelek + koordinátorka + sociální pracovnice + vedoucí služby


Půjčovna kompenzačních pomůcek


Dobrovolnické centrum (krom jiného i prostor pro doučování atd)


Humanitární pomoc (potravinový sklad)


Charitní šatník


Správní středisko (účetní, ředitelka, provozní technik a tak)


Celkem zde pracuje 35 lidí, kteří by si měli kde sednout, převléknout se, umýt se. V suterénu je 1 sprcha a 1 toaleta, v 1. patře je 1 toaleta, v 2. patře jsou tzv. pánské wc, ve 3. paře jsou dámské toalety.
Budova Lidového domu je památkově chráněná. Jakékoliv stavební úpravy, včetně vytoužené bezbariérovosti, budou finančně nákladnější než výstavba nového, praktičtějšího, zázemí.
Nadto nejsou prostory nafukovací. Už teď využíváme každý kumbál na košťata jako kancelář nebo sklad. Jedinou možností, jak zlepšit prostorové podmínky pracovníků by byla vestavba do sálu, kterou ovšem nepovažuji za šťastnou.


K samotné pečovatelské službě:
Využíváme pro ni prostor v prvním patře, kde je umístěna kancelář, ve které pracuje koordinátorka (to je ta paní, které lidi volají, že potřebují vykoupat zítra místo pozítří; odvést k doktorovi...), dále sociální pracovnice a vedoucí služby. Sem také přichází zájemci o službu a klienti, když potřebují něco osobně dojednat. Často to jsou starší lidi a musí zdolat ne zrovna krátké schodiště. Kancelář je nudle asi o patnácti metrech čtverečních. Když zde jednáme s klientem a do toho zvoní telefony, není to úplně vyhovující.
To však není nic proti tomu, jaké prostředí mají samotné pečovatelky: 10 žen má k dispozici suterénní místnost o devíti metrech čtverečních bez umyvadla a na záchod musí o dvě patra výše. Tato místnost jim slouží jako místo, kde se mají převléknout, nasvačit, provést nezbytnou administrativu...


Pro pečovatelskou službu je další nemalým problémem autopark a jeho parkování. Jako terénní služba potřebuje dostatek dopravních prostředků. Často vozíme krom jiného i kompenzační pomůcky. V současnosti mají pečovatelky 7 automobilů. Přičteme-li nutná auta pro další terénní služby, potřebujeme zaparkovat před LD 16 vozů. Ani kdybychom změnili volné prostranství před LD v parkoviště, nestačilo by to.


Závěrem si neodpustím poznámku k "uzavření LD"
Lidový dům není pro veřejnost uzavřen, jen v něm nepořádáme kulturní akce. Nemáme na to kapacitu (personálně) a museli bychom tyto akce dotovat. Krom toho počet návštěvníků na kulturních akcích v posledních letech provozu setrvale klesal (mluvím o době před Covidem). Přesto, opakuji, dům není uzavřen, přichází sem mnoho lidí pro pomoc a služby, v případě opravdové nutnosti sál dokážeme zpřístupnit, občas se tu i nějaká akce koná.


Snad paní Sýkorová pochopí, že to od nás není rozmazlenost, ale že řešíme opravdu nedůstojné pracovní podmínky našich obětavých zaměstnanců. Pečovatelská služba slouží 145 rodinám, pro představu v minulém roce pečovatelky vykonaly 14.419 návštěv. Snad by si za to zasloužily trochu lepší podmínky.


Bc. Věra Dvořáková, ředitelka 


Já ještě doplním, že jsme s městskou architektkou a paní ředitelkou Dvořákovou řešili možnost přístavby Lidového domu (do boku kolem I/35 nebo místo bývalého kuželníku), případně vestavbu kanceláří do prostor sálu, ale nic z toho se nám po debatě nakonec nezdálo vhodné. Řešena byla také možnost využití budovy kožního oddělení v areálu nemocnice, ale tam je zase velká komplikace v (ne)možnosti čerpat dotaci farní charitou, protože nejde o jejich majetek. Proto se nám všem nakonec zdálo nejlepší, pokud by charita obdržela dotaci, vystavět funkční, moderní zázemí v průmyslové zóně na pozemku, který byl dříve rezervován pro stanici dobrovolných hasičů. 


Věřte mi, že o každé žádosti o prodej pozemku pečlivě přemýšlíme, zvažujeme všechna pro a proti, možný další rozvoj průmyslové zóny, možný další rozvoj daného subjektu, zaměstnanost a i potřebnost pro Litomyšl, stejně tak přidanou hodnotu (vývoj, výroba, invence.....) žadatele a mnoho dalších kritérií. Stejně tak posuzujeme individuálně každý konkrétní pozemek (jinak se díváme na pozemky u I/35, jinak uprostřed průmyslové zóny a jinak na jejím okraji u rodinných domů, kde se snažíme eliminovat případné konflikty z hlediska sousedských vztahů).


Děkuji za pochopení, hezký den


Daniel Brýdl, starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl