Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 08. 04. 2011 06:27:52 se dotazoval Kateřina Šunková

Přidělování sociálních bytů

Vážený pane starosto,
chtěla bych se zeptat jak je to s přidělováním sociálních bytů. Mám víc jak rok podanou žádost o přidělení bytu, sama jsem si dokonce zjistila, že na ulici J.E.Purkyně (v tzv. vagonech) jsou již k dnešnímu dni volné 3 bytové jednotky s předzahrádkou a o jeden z těchto bytů bych měla zájem. Předem děkuji za odpověď a možné vyřízení mé žádosti.
Hezký den Kateřina Šunková


Odpověď ze dne 26. 04. 2011 13:12:27:

Vážená paní Šunková,

hospodaření s bytovým fondem v majetku města se řídí směrnicí č. 4/08, O pronajímání bytů v majetku města Litomyšle, která je v plném znění zveřejněna na www.litomysl.cz v sekci - Město - Bydlení v Litomyšli. Byty jsou podle směrnice v naprosté většině případů přidělovány po prováděném sociálním šetření a na základě návrhu bytové komise města. Zápisy z jednání této komise jsou zveřejněny na www.litomysl.cz v sekci - RaM - výbory a komise města. Konečné rozhodnutí o přidělení bytu je v pravomoci Rady města.
V současné době je nám známo, že v objektu J. E. Purkyně 1143/44 je volný jeden byt velikosti obytná kuchyň, kde již byl vydán bytovou komisí návrh na jeho obsazení a tento byl přidělen na jednání městské rady dne 12. 4. 2011. Dále je v objektu volný prostor jedné místnosti, který je sice vybaven sociálním zařízením, ale nikdy nebyl veden jako bytový fond.  V minulosti sloužil pouze příležitostnému ubytování zaměstnanců Technických služeb. Ani v současné době město nezvažuje  trvalý pronájem tohoto prostoru, neboť potřebujeme mít možnost alespoň provizorně řešit případné nenadálé situace - např. živelné pohromy. O žádném dalším volném bytě v uvedeném objektu jsme nebyli správcem bytového fondu informováni. Situaci prověříme.
Svůj dotaz ke konkrétně Vámi vytypovaným bytům můžete směřovat i na správu bytového fondu – Městské služby města Litomyšle, paní Hladíkovou e-mail hladikova@mslit.cz .

S pozdravem Michal Kortyš, starosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl