Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 25. 10. 2020 18:56:19 se dotazoval Vojtěch Husák

Přechod na Suchou

Vážený pane starosto,
předně mi dovolte Vám mnohokráte poděkovat za akci Litomyšl chodí pěšky.Nechápu jak může někdo jezdit autem na náměstí nebo vozit děti mamataxíkem do školy, když to má pěšky pár minut. V situaci kdy máme klimatickou krizi a město je zahlceno auty....byl bych i za razantnější akci. Ale tohle je dobrý začátek. Jezdit autem, když to není docela nezbytné, to je prostě hrozná ostuda. Je to bezohledné, ušetří pár minut, ale poškodí klima a taky sousedy, kteří to musejí dýchat.
S tím souvisí moje prosba. Mohl byste se zasadit, aby se dalo bezpečně pěšky, nebo na kole, docházet do Litomyšle ze Suché? Většinu cesty je pěkná cyklostezka.Spousta řidičů si tudy cestu zkracuje i přes zákaz vjezdu, budiž. Ale nejvíc chybí přechod pro chodce nebo pro cyklisty, u zastávky autobusu na Suché. Ten by lidem ze Suché pomohl. Dobré by to bylo i pro všechny, co chodí z Litomyšle na výlet na Suchou. Pane starosto, vím, že taková věc musí projít úředním schvalovacím procesem. Prosím zasaďte se o to osobně, nenechte to jen na úřednících. Doprava roste a v Litomyšli potřebujeme víc přechodů.
Jen rychle mi dovolte navíc otázky k 2 tématům, které už ve Vaší Odpovědně zazněly. Jak je to s posunem radaru nebo kruhovým objezdem u průmyslové zóny?Doleva tam nejde odbočit, jezdí se tam běžně 100. Druhak, jak to vypadá se semaforem na přechodu u Zámecké ZŠ? Tam se opravila silnice, ale je to tam teď pro moje vnoučata nebezpečnější. Jeden přechod k ZUŠ těsně pod školou zmizel, zatím přibyly kostky, ale až blízko u přechodu. Autem moc nejezdím, ale když tam jedu zespoodu, trvá mi déle než dobrzdím, když mi tam někdo vkročí. Kvůli vymazanému spodnímu přechodu jsem trošku víc rozjetý. No a kostky klouzají. Něco je tam potřeba udělat jinak, semafor nebo retardér, takhle je to pro chodce horší než před opravou. Zase prosím Vás nenechte to na úřednicich.


Děkuji, Vojtěch Husák

Odpověď ze dne 29. 10. 2020 10:42:31:

Vážený pane Husáku,


děkuji za Váš příspěvek. Jsem rád, že oceňujete kampaň Litomyšl chodí pěšky - připravovali jsme ji s nadějí, že se třeba pár našich spoluobčanů zamyslí nad tím, že chůze je velmi zdravá a Litomyšl je opravdu městem krátkých vzdáleností. Pokud jde o Vaše dotazy, obecně vzato pro zřizování přechodů pro chodce platí celostátně tzv. technické podmínky. Rozhodujícím orgánem z hlediska BESIP je Policie ČR, která pro zřízení přechodů pro chodce posuzuje:
- rozhledové poměry
- intenzitu a rovnoměrnost pohybu chodců
- podmínku, že přechod musí začínat a končit na chodníku
- musí být nasvětlen
- smí být pouze v lokalitě s omezenou rychlostí jízdy max. 50 km/hod
- vzdálenost k dalšímu přechodu pro chodce
- bezbariérovost


Toto bohužel u přechodu na Suché nelze splnit. Bohužel zde neprokážeme ani intenzitu ani rovnoměrnost pohybu chodců a v lokalitě nejsou na obou stranách chodníky. Nicméně myslím, že vzhledem k hustotě provozu by zde neměl s bezpečným přechodem komunikace být problém.


Přechod v ulici R. Stříteského - ani tam bohužel nelze zřídit - dle vyjádření SUS A PROJEKTANTA - nelze zajistit usměrnění odtoku dešťové vody a zároveň bezbariérovost a dle vyjádření Policie ČR zde nejsou odpovídající rozhledové poměry a naopak by vznikla příliš velká hustota přechodů pro chodce za sebou na jedné silnici. Tímto problémem jsme se opravdu intenzivně zabývali, ale neuspěli jsme s naším požadavkem. No a pokud jde o přechod u 1ZŠ Zámecké, tam se já osobně shodnu s kolegy, že by semafor působil kontraproduktivně. Neumím si představit, že by děti poslušně čekaly vždy na zelenou, takže by přebíhaly na červenou, pokud by ani z jedné strany nejelo auto, což se stává během dne dost často. Pravda je, že ráno tam jezdí aut poměrně dost, ale v tuto dobu tam stává městský strážník, takže bezpečnost je zajištěna a každý řidič zde musí dát přednost chodcům. Zároveň - a to mluvím z vlastní zkušenosti - tím, že tam byly položeny dlažební kostky, nutí mě to jet opravdu pomaleji, často max. 40 km/h, tedy ani oněch maximálně povolených 50 km/h. Navíc při rekonstrukci se přechod u ZŠ Zámecká výrazně upravil ve směru ke zlepšení rozhledových poměrů i zkrácení jeho přechodové délky. Z obou stran je také použito výstražné zařízení pro vyšší bezpečnost.


Nicméně obecně platí, že neexistence vyznačeného přechodu pro chodce neznamená, že se komunikace nedá bezpečně přejít - jenom na tzv. místě pro přecházení platí jiná pravidla. Chodec zde musí počkat na dobu, kdy se neblíží vozidlo. Takový přechod komunikace je bezpečnější než rádoby chráněný přechod na přechodu pro chodce, který nesplňuje výše uvedené podmínky.


Pokud jde o posun úsekového měření dále k průmyslové zóně, tak máme jednoznačně zamítavé stanovisko. No a na žádost o kruhový objezd přišlo také zamítavé stanovisko od generálního ředitele ŘSD, nicméně osobně jsme se o tomto problému poté ještě bavili a dohodli jsme se, že to ŘSD nechá nakonec prověřit. V tuto chvíli se tedy pracuje na studii tak, aby nedocházelo k ucpávání komunikace na výjezdu z Litomyšle, ale kruhový objezd a s tím možnost bezpečnějšího vyjetí z průmyslové zóny směrem do města byly zrealizovány. Mohu Vám slíbit, že pro toto řešení udělám maximum, neboť jsem přesvědčen, že by Litomyšli pomohlo. U přechodů bych se mohl snažit sebevíc, ale nesplnění podmínek a negativní stanovisko Policie ČR nezměním.


Děkuji za pochopení, chůzi zdar (chůze je pro člověka jeden z nejzdravějších pohybů a posiluje mj. imunitu) a hodně sil do současného nelehkého období. Děkuji za Váš zájem o zlepšení života v Litomyšli a integrovaných obcích.


Daniel Brýdl, starosta města

 
Youtube Litomyšl