Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 17. 03. 2024 14:52:23 se dotazoval Lukáš Ropek

poplatky za komunální odpad

Dobrý den, pane starosto,

Je to pár dní, co jsem se stal také Litomyšlákem, i když to byl jen formální krok, protože tu již několik let žiji a pocházím z nedaleké vesnice. Učinil jsem tak právě v tuto chvíli proto, že mi končila platnost občanského průkazu a nechtěl jsem zatěžovat místní úřady další administrativou spojenou s výrobou nového, jen kvůli změně bydliště.
Přihlásil jsem se na adresu bytu, který spoluvlastním se svoji partnerkou již několik let, a která je Litomyšlákem od malička a má zapsané trvalé bydliště na jiné adrese v Litomyšli.
Po přihlášení k zaplacení poplatků za komunální odpad mě ale čekalo nemilé překvapení. Protože v našem bytě neměl nikdo zapsaný trvalý pobyt, za byt samotný by se i tak prý měly hradit poplatky za komunální odpad, a to za všechny roky od nabytí nemovitosti. Tyto mi byly všechny vyměřeny zpětně k úhradě.
Proto jsem se Vás chtěl zeptat, jestli toto považujete za úplně šťastné řešení v době, kdy se Litomyšl potýká dlouhodobě s nedostatkem občanů a pohybuje se na hraně deseti tisíc obyvatel. Vy sám jste v Lilii před několika měsíci žádal lidi, jako jsem já, aby změnu bydliště provedli a posílili tak řady Litomyšláků.
Dále jsem se chtěl zeptat, jak by toto celé probíhalo, kdybych tuto formální změnu nedělal v současné chvíli, kdy mě k tomu z praktického hlediska nic moc nenutilo, ale třeba za 15 let. Nebylo by pak překvapení na uvítanou ještě „milejší“? Protože pokud bych se sám nepřihlásil k trvalému pobytu, nejsem si jistý, že bych se o takovéto vyhlášce vůbec dozvěděl. A ruku na srdce, jako pracující člověk nemám úplně čas a chuť po večerech studovat všechny vyhlášky města Litomyšle.
Rozhodně mi nejde o těch pár tisíc, které musím zaplatit. A pokud je město použije na dobrou věc, budu jen rád. A také z toho nechci vinit zaměstnankyně úřadu, které na mě byly velmi milé a všechny formality se mnou ochotně vyřídily. Dělají jen svou práci a nemají to vždy jednoduché. A také se jako člověk poctivě třídící odpad s tím, že se v naší domácnosti komunální odpad skoro netvoří, nepovažuji za „černého pasažéra“ litomyšlského odpadového hospodářství.

Budu rád za vaší odpověď

S pozdravem
L. Ropek


Odpověď ze dne 22. 03. 2024 08:55:43:

Vážený pane Ropku,


děkuji za Váš podnět. Chápu, že se leckdy některé situace zdají být nelogické, ale většinou jde o nějakou výjimku nebo shodu okolností.


I ve Vašem případě se sešly dvě vzájemně ne zcela související skutečnosti.
To, že jste se přihlásil k pobytu v Litomyšli, vítáme a děkujeme Vám. Každý občan s trvalým pobytem v Litomyšli přináší městu příjmy z přerozdělení státem vybraných daní. Zvyšuje se tím objem zdrojů mj. na budování a opravy infrastruktury a zlepšení kvality života ve městě.
V souvislosti s Vaším podáním ohlášení k pobytu bylo kolegyněmi zjištěno, že od doby, kdy jste nemovitost nabyl do spoluvlastnictví, zde nebyl nikdo přihlášen k pobytu. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, uvádí v § 10, že poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Toto ustanovení je obsaženo i v obecně závazné vyhlášce města. Městský úřad tedy po zjištění skutečnosti vyměřil poplatek za byt, kde nebyl nikdo přihlášen, v souladu s předpisy, a to za tři roky zpětně, jak je uvedeno v zákoně.


Pane Ropku, městský úřad tedy postupoval správně. Došlo jen ke shodě okolností. Pokud byste si přihlásil pobyt dříve po pořízení nemovitosti, platil byste zde za svou osobu přihlášenou v bytě. Naopak, jak se ptáte, kdyby se na byt bez přihlášené osoby přišlo po 15 letech, úřad by Vám vyměřil poplatek za tři poslední roky, dále do historie vyměřit nemůžeme, to říká zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.


Pro lepší porozumění tomu, proč jsme neobsazený byt nezjistili dříve, si Vás dovoluji informovat, že městský úřad nemá k dispozici průběžná data o nemovitostech na území obce, změnách majitelů apod. Poslední velké pátrání v katastru nemovitostí jsme provedli na začátku roku 2020 a databázi od té doby doplňujeme o informace, které nám přináší běžná denní práce. Když jste nemovitost pořídil na konci roku 2020, už jste se do naší databáze nedostal. Uznáváme, že ideální by bylo po nějaké době komplexní vyhledávání zopakovat.


Ještě snad zbývá doplnit, že místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zahrnuje nejen odvoz odpadu z Vaší popelnice, ale také nakládání s tříděným odpadem a provoz sběrného dvora a hlavně odvoz a likvidaci odpadů. Stále platí pro všechny - čím více obecně vytřídíme, tím menší je pak pro každého poplatek za odpad- od celkových nákladů na svoz a likvidaci odpadů se odečítají příjmy z vytříděných složek.


Rád bych Vás ujistil, že naším zájmem je s vybranými místními poplatky nakládat s péčí řádného hospodáře a peníze od občanů vracet tam, kde zase občanům města slouží.


Osobě si myslím, že celý institut trvalého pobytu není šťastný. Například zde v Litomyšli žijí stovky studentů středních škol v pronajatých bytech, ale přechodný pobyt byl kdysi zrušen a trvalý pobyt si studentky a studenti (logicky) nepřehlašují. Takže pak je za byt, kde bydlí, odváděn alespoň onen jeden poplatek za odpad i když ve Vašem případě se to zdá nelogické.


Děkuji za pochopení a děkuji také za to, že poctivě třídíte odpad.


Hezký den


Daniel Brýdl, starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl