Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 28. 10. 2020 10:11:19 se dotazoval MUDr, Eva Zahradníčková

Péče o Covid-pacienty v nemocnici Litomyšl

Milý Dane,

chtěla bych se na Tebe obrátit s prosbou o podporu v současně velmi obtížné situaci v péči o pacienty s pozitivní covidovou infekcí v nemocnici.

Tak jako jinde dochází i v Litomyšli k nárůstu hospitalizovaných pacientů s těžším průběhem onemocnění. Kapacity nemocnice zatím dostačují, problém je v ošetřujícím personálu, hlavně v nedostatku zdravotních sester. Na interním covidovém oddělení pracují ve dvanáctihodinových směnách, kdy o cca 20 pacientů pečují dvě sestry a sanitář, v noci jedna sestra a sanitář. Práce je velmi vyčerpávající, v podstatě celých dvanáct hodin stráví v ochranném obleku a mají pouze dvě půlhodinové přestávky, kde se mohou najíst a napít, fyzickou náročností a podmínkami je práce srovnatelná s prací u vysokých pecí v Aldorsu. V nemocnici navíc hrozí nakažení Covidem a při takové fyzické i psychické zátěži i horší průběh onemocnění. Na intenzivní péči, JIP a ARO si sestřičky mohou odpočinout až tři hodiny, na standartním oddělení to ale možné není. Mnoho sestřiček už nemocných je, další jsou v karanténě, případně doma na OČR a o to větší díl směn zůstává na ty, co ještě v nemocnici zbyly.

Nyní jsem měla možnost zjistit, jako odměnu za práci v takových náročných podmínkách sestry dostanou - je to 1420 KČ za měsíc, pokud odpracují všechny směny. Připadá mi to naprosto neadekvátní.

Je mi jasné, že nelze vyčarovat z ničeho dostatek personálu. Chtěla jsem se jen zeptat, zda by nebylo možné - ze strany města -nějakým způsobem podpořit a ocenit práci sestřiček, které se starají na úkor vlastního zdraví i o naše příbuzné, přátel a známé.
V již zmiňovaném Aldforsu dostávají pracovníci od zaměstnavatele vitamíny, Preventan, mají i zajištěný pitný režim. Nebylo by možné něco podobného zajistit i sestrám v nemocnici?

Na organizační věci nejsem odborník, ale třeba by bylo v pravomoci MÚ zřídit transparentní konto, oslovit litomyšlské firmy s prosbou o podporu a z konta pak vyplácet adekvátní odměny těm, kteří udržují péči o pacienty v chodu. Nemám nyní na mysli lékaře, protože mi připadá, že hlavní část práce je na bedrech sester - osobní názor.
Pokud by si chtěl někdo z MÚ udělat o situaci lepší představu, asi by bylo možné domluvit v nemocnici návštěvu a zjistit přímo na místě, jakou pomoc by sestry nejvíc ocenily.

Velmi děkuji za přečtení dopisu a velmi doufám, že se město pokusí přispět ke zlepšení situace, která se týká nás všech.

Přeji hezký den a pevné zdraví,

Eva Zahradníčková

Odpověď ze dne 30. 10. 2020 11:43:08:

Milá Evo,


děkuji Ti za Tvůj návrh. Neustále hledáme cesty, jak v dané době pomoci - například dnes správní rada Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska schválila nákup ochranných pomůcek ambulantním lékařům v hodnotě přes 100.000,- Kč.


Samozřejmě i o pomoci zdravotním sestřičkám v nemocnici jednáme, i když tam to vidím trochu problematičtěji a to zejména ve způsobu, jakým budou příjemkyně případného daru vybírány. Jsem ve spojení s vedením Litomyšlské nemocnice a začali jsme již společně vymýšlet, jak opravdu vyjádřit naši podporu a poděkování zdravotním sestrám z covid oddělení. V tuto chvíli pracujeme s jednorázovým poukazem do lékárny (na Tebou uváděné vitamíny, Preventan apod.) a hledáme způsob, jak případně co nejvíce spravedlivě vybrat zdravotní sestřičky, kterým by poukaz měl být věnován.


Pokud klíč najdeme a vše odsouhlasí Správní rada Nadačního fondu, budu velmi rád, když alespoň takto spíše symbolicky zdravotním sestrám v Litomyšlské nemocnici vyjádříme vděk a sounáležitost. Veřejnost budeme o možnosti přispět informovat.


Ještě jednou děkuji za námět, přeji Tobě i všem zaměstnancům nemocnice zdraví a energii do této nelehké doby. Jsem opravdu upřímně moc rád, že nemocnice v Litomyšli funguje, poskytuje velmi kvalitní službu veřejnosti a opakovaně dokazuje, že má své pevné místo v rámci Nemocnice Pardubického kraje.


Daniel Brýdl, starosta města.

 
Youtube Litomyšl