Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 11. 01. 2010 15:18:39 se dotazoval Robert Pikna

parkovné v Litomyšli

Vážený pane starosto,
Se zájmem jsem si přečetl vaši zprávu k parkování v podloubí zveřejněnou 8.1.2010 na webu města. Nebudu s ní příliš polemizovat, k tomu není tato rubrika ani určena. Jen bych vám rád sdělil, že:
1. placení parkovacích poplatků ve městě, kde platím daň z nemovitostí, považuji za nemravnost. Oznamuji vám, že tento poplatek z principu hradit nebudu, protože tuto nemravnost nehodlám podporovat a také proto, že viz bod 2.
2. neobstojí váš argument, že poplatek neslouží k primárně k plnění městské kasy, ale k regulaci počtu parkujících. Co pamatuji, aut je na náměstí a v jeho okolí pořád stejně, poplatek nepoplatek. Neboli jde pouze o zneužití faktu, že jinde stát nelze a lidé tam prostě potřebují zajet.
Otázky mám tři:
a) Kontroluje Městská policie, zda poplatek platí i vozidla firem zásobujících obchody na náměstí? Tato většinou rozměrná vozidla totiž způsobují ty největší problémy v průjezdnosti zejména v exponovaných časech.
b) Mám k dispozici služební vůz pro osobní potřebu. Absolutně žádné firemní záležitosti v Litomyšli nevyřizuji (to vám i podepíšu) a z tohoto důvodu firma známku na můj vůz nekoupí. Musel bych si ji tedy koupit sám, ale městu bych za ni měl zaplatit ?podnikatelskou? cenu. Považujete to vůči mně za férové jednání? Tato otázka je v mém případě hypotetická vzhledem k řečenému v bodě 1, ale chtěl bych znát váš názor.
c) Podnikatelský subjekt má možnost si odečíst cenu známky ze základu daně. Jelikož jsem soukromá osoba, jediná daň, kterou městu odvádím a ze které bych si mohl cenu známky odečíst, je právě ta z nemovitostí. Navrhuji vám tedy snížit mi daň z nemovitostí o částku rovnající se ceně parkovací známky. Při splnění této podmínky bych koupil jednu známku své ženě. Souhlasíte?

Děkuji za odpověď.
R.Pikna


Odpověď ze dne 22. 01. 2010 15:10:51:

Vážený pane Pikno,


k Vašemu dotazu:

ad 1)  
Stejným způsobem postupují všechna města nejen v našem okolí.  V současné době jsme nepřistoupili ani na požadavek sdružení PATRIOT o rozšíření zpoplatněných zón, chceme regulovat pouze centrum.

ad 2)  
Účelem regulace rozhodně není to, že se na náměstí zmenší počet parkujících aut, neboť to by rozhodně vadilo podnikatelským subjektům. Smyslem regulace je odstranit dlouhodobá stání a poskytnout prostor zákazníkům provozoven. Zda to funguje nelze nějak příliš objektivně dokázat, přesvědčují nás však i osobní zkušenosti při parkování v okolních městech. Z důvodů hlavně ekonomických se snažíme zkrátit dobu stání na nutné minimum. Dalším argumentem může být i to, že o rozšíření zpoplatnění nás opakovaně žádají i obyvatelé ulic R. Stříteského a Vodní Valy, neboť v tom vidí právě možný způsob regulace. To, že nebudete kupovat parkovací kartu (jestli to dobře chápu) Vám jedině schvaluji. O to právě jde. Přijet, koupit si parkovací lístek na 1 hodinu za 20 Kč, rychle nakoupit a odjet. Kdyby měli lidé patřičnou sebekázeň, dokážu si představit i parkování na 1 h zdarma.    

ad a) 
Zásobování zpoplatněno není, neboť vozidla zde "nestojí" - neparkují ale pouze "zastavují" - rozdíly viz zákon o provozu na poz. komunikacích. Z toho důvodu nepodléhají zpoplatnění. Když si Vy pojedete pouze naložit nějaké zboží, také nepodléháte zpoplatnění. Nemáme informace o tom, že by zde stála tato vozidla delší dobu, než je nutné, autobusy mají stání zakázáno DZ.


ad b) 
Podobný případ byl již v minulosti řešen. Důvodem odmítnutí poskytnutí zvýhodněné permanentky je složitost kontroly a také to, že je těžko odlišit, v kterém případě není možno zvažovat, že stání nebude "služební". Možná, že je to ve Vašem případně trochu nespravedlivé, neumíme ale nastavit systémy, které jsou spravedlivé úplně ke všem. Důvody jsme publikovali v jednom z loňských vydání zpravodaje LILIE.


ad c) 
Cena známky odečíst z daně z nemovitostí samozřejmě nejde. Podle mého názoru ale služební automobil pro soukromé účely skýtá i jeho uživateli některé výhody, jinak byste samozřejmě na tuto variantu nepřistupoval. To však není hlavním důvodem, proč neposkytujeme slevu. 


Jak je vidět z mé odpovědi, s Vašimi názory nesouhlasím, tedy ani s Vámi navrženým snížením daně z nemovitosti o cenu známky i pro Vaši manželku. Já osobně jsem své manželce doporučil, aby si známku vůbec nekupovala, protože není smyslem aby dlouhodobě parkovala na náměstí, ale naopak je třeba, aby se zrychlil koloběh parkujících aut. Nicméně máte možnost prosadit své názory a vize v komunálních volbách a vřele Vám doporučuji kandidovat. Komunální politika potřebuje lidi, kteří se zajímají o věci veřejné, mají jasný názor na věc a jsou ochotni nabídnou svůj volný čas a své soukromí.


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl