Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 03. 02. 2010 13:57:06 se dotazoval Marek Kopecký

parkovné a dvojí metr

Vážený pane starosto,
chtěl bych se zeptat, jak je možné, že jsou na náměstí k vidění auta "VIP litomyšlských občanů" s parkovacími známkami, které mají nulovou hodnotou? Zaregistroval a nafotil jsem auto majitele pizzérie, auta rodiny Brýdlovy a o dalších jsem slyšel . Vůbec mi to přijde jako nehoráznost, že si město dovolí, nechat natisknout známky bez ceny a pak je rozdávat mezi "VIP občany"!
Vím, že se někdo k tomuto již ohradil. Majitel pizzérie má rázem známku za 1000 Kč, ač nebydlí na náměstí a auto má psané na firmu ? tudíž by měl mít podle současného stavu známku za 2000 Kč!
Přijde mi to dost neurvalé, chudým brát a bohatým dávat! Je mi záhadou, z jakého důvodu ti, jež nedostatkem evidentně netrpí, mají známky zdarma. Sám jsem si parkovací známku vždy kupoval a 600 Kč mi jako její cena přišla adekvátní. Toto nehorázné zdražení na 2000 Kč mi v době krize přijde opravdu jako okrádání. Zajímalo by mně, zda byste si ji sám koupil, když byste nebyl v té pozici, v jaké nyní jste? Navíc když vidím ty levoty s přidělováním "VIP známek", tak rozhodně nemám chuť tuto sumu platit!!! Můžete se mi k tomuto výskytu "VIP známek" bez ceny na autech předních litomyšlských občanů vyjádřit?
Doufám, že se v brzké době dočkám odpovědi zde v odpovědně?! Pokud se tak nestane, jsem rozhodnut natisknout letáky i s fotodokumentací a pár desítek jich po náměstí rozdat a tím podpořit předvolební kampaň.
S pozdravem Marek Kopecký


Odpověď ze dne 19. 02. 2010 15:16:04:

Vážený pane Kopecký,
parkovací známky s nulovou hodnotou musí být tištěny proto, že jsou v souladu s ceníkem vydávány osobám vlastnícím průkaz ZTP a ZTP/P a také subjektům podle schválení v RaM (vozidla MěÚ, příspěvkových organizací města, obcí Mikroregionu Litomyšlsko a okolních měst). Mezi odsouhlasenými bezplatně vydanými známkami nejsou ani vozidla rodiny Brýdlovy ani majitele Pizzerie. Bylo by to tudíž možné pouze v případě, že někdo z rodiny vlastní průkaz ZTP a ZTP/P. Jakýkoliv podnikatel (tedy i majitel Pizerie) si může zakoupit známku za 1.000,- Kč, pokud je vozidlo evidováno na něho jako fyzickou osobu s trvalým pobytem v města Litomyšli. To je v plném souladu s ceníkem i pravidly prodeje. Oba případy prověříme. Nevím, kde získáváte informaci, v jakém vlastnictví jsou vozidla  vedena. Pro prodej jsou podstatné údaje z technického průkazu vozidla.  Pokud nějaký podnikatel vlastní více vozidel a zlevněnou známku si umístí na jiné vozidlo, to již nejsme schopni zkontrolovat.


Nejsme schopni také zkontrolovat ani ovlivnit to, aby některé subjekty, které mají nárok na slevu z ceny permanentky, neposkytly tuto známku například svému známému. Město Litomyšl ani Městská policie nemají možnost za tímto účelem zjišťovat v centrální databázi evidence vozidel jejich majitele. Vzhledem k zajištění dodržování pravidel se také město snaží neposkytovat v rámci prodeje adresné výjimky, i když někdy důvody žadatelů mohou být pochopitelné. Ve Vašem případě rozhodně nemohlo dojít ke zdražení z 600 Kč na 2.000,- Kč. K maximálnímu zvýšení ceny permanentky došlo o 400 Kč u podnikatelských vozidel. Nedovedu Vaši situaci posoudit, neboť z Vašeho příspěvku nevyplývá nic o vlastnictví příslušného vozidla.


Vaše poznatky v rámci fungování systému budeme evidovat a město se k nim vrátí v rámci stanovení cen a systému v roce 2011. Pokud však na jedné straně odstraníme možnost zneužívání výhod, na druhé straně můžeme poškodit subjekty, které se chovají v souladu s pravidly. Ještě mi dovolte zdůraznit fakt, že na pravidlech sytému se od roku 1998 nic nezměnilo. Všechny současné připomínky vyplývají podle našeho názoru z toho, že se nově klade větší důraz na dodržování jeho pravidel. Oficielně nebyly nikdy městu připomínkovány rozdíly ve zpoplatnění jednotlivých subjektů dle ceníku.


Nicméně po pečlivém rozebrání naší vyhlášky, která obsahovala v roce 2008 hodně možností a v roce 2009 při pokusu o zjednodušení vyvolala hodně připomínek, budu radě města navrhovat zjednodušení celého systému na minimum. Cílem bude jednoduchost bez zbytečných dalších kombinací. Cena parkovací známky ve výši 500 Kč těm,kdo mají trvalé bydliště a vlastní nemovitost ve zpoplatněných zónách, ve výši 1.000 Kč všem ostatním. Takže žádné rozdíly podnikatel - nepodnikatel, rozhodující bude jen doklad totožnosti s udáním bydliště, technického průkazu a dokladu o vlastnictví nemovitosti. Samozřejmě, že musím svůj návrh prosadit v radě města.


VIP známky:
- Tyto známky jsou vydány bezplatně starostům mikroregionu jako vyjádření sounáležitosti města Litomyšl s těmito obcemi. Tento fakt se automaticky bez připomínek prodlužoval. Zapracuji tuto připomínku do materiálů pro příští rok.
- Výhoda poskytnutí tělesně postiženým a neziskovým organizacím, které provádějí veřejnou službu, je podle mého osobního přesvědčení správné.
- Já osobně jsem si nikdy známku nekupoval, protože při mém pracovním vytížení se na náměstí v době zpoplatnění dostanu velice málo jako starosta i v minulosti jako "nestarosta".
- VIP známky na autech předních litomyšlských občanů (nemám žádné povědomí o této skupině lidí a osobně nerozlišuji občany města na "přední" a na ty ostatní). Pokud jste přesvědčen, že se tak děje, dejte prosím podnět a rád Vám odpovím.  


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl