Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 01. 08. 2021 14:44:27 se dotazoval MVDr. Radka Kabrhelová

ochrana kolemjdoucích kolem poškozeného plotu na ulici Trstěnická

Dobrý den.pane starosto,
obracím se na Vás s dotazem, kdy bude provedena oprava plotu p. Cimburka na ulici Trstěnická. V 21.1. 2021 v důsledku poničeného plotu vlastním psem pana Cimburka došlo přes plot ke střetu mého 6 kg jezevčíka se psem p. Cimburka. Můj jezevčík na následky zranění musel být utracen, protože se jednalo o zranění neslučitelná se životem. Na stránkách facebooku "Život v Litomyšli " kde jsem hledala svědky této události, jste se zapojit taktéž do diskuze a uvedl jste, že se letos plánuje oprava tohoto plotu ( prý je žádost na stavebním odboru). Do dnešního dne zatím oprava plotu nebyla provedena, dřevěný plot nadále je ničen psem p. Cimburka a myslím, že nejen když jdu já kolem. V plotě jsou opět poničená prkna , jak se je pes snaží při agresivním chování rozkousat. Opravdu to není příjemný pohled a pocit jít kolem a vidět, jak pes útočí a snaží se přes plot prokousat. Nejde jen o zdraví mého nového psa, ale domnívám se, že pes je nebezpečný i pro kolemjdoucí lidi a hlavně děti. Také bych se chtěla dotázat, kdy bude zahájeno správní řízení ve věci lednového napadení mého psa. Podnět na Městskou policii jsem podávala koncem ledna, v dubnu jsem telefonicky hovořila s Mgr. Laškou z odboru životního prostředí, protože jsem chtěla využít svého práva a nahlednout do spisu. Pan magistr odpověděl, že nebylo ještě zahájeno správní řízení, takže nemohu do spisu nahlédnout. Proto Vás prosím, zdali my můžete pomoci zjistit tyto dvě informace, kdy bude opraven plot p. Cimburka na ulici Trstěnická a kdy budu moci nahlédnou do spisu, který je na odboru životního prostředí, protože chci využít svého práva nahlednutí do spisu. Děkuji s pozdravem MVDr. R. Kabrhelová


Odpověď ze dne 03. 08. 2021 09:04:39:

Vážená paní Kabrhelová,


ano, pamatuji si, že jsme Vámi popisovanou záležitost začátkem roku řešili. Nicméně pokud si pamatuji správně, kolegové z městské policie mi tenkrát ale také sdělili, že Váš jezevčík velmi pravděpodobně vnikl za dotyčný plot - tedy že pes pana Cimburka nijak neutekl, ale bohužel způsobil Vašemu pejskovi zranění "na svém" území.


To ale samozřejmě nic nemění na tom, že pan Cimburek by plot měl opravit tak, aby kolemjdoucí neměli obavy. Znovu jsem tedy kontaktoval pověřeného strážníka Městské policie Litomyšl pana Marka a zde je jeho dnešní odpověď: "...z naší strany bylo podezření z přestupku oznámeno pod č.j. 18/2021 dne 2.2.2021. Dnes jsem prověřil stav oplocení, fotodokumentaci posílám přílohou. Telefonicky jsem kontaktoval pana Cimburka, který počítá s výměnou prken. Dále uvedl, že současný stav nikoho neohrožuje."


No a pokud jde o nahlédnutí do spisu, zde je vyjádření kolegy Lašky z odboru životního prostředí:"...V dubnu 2021 byla požádána Krajská veterinární správa Pardubického kraje (KVS) o odborné vyjádření podle ust. § 24a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění (dále též zákon n ochranu zvířat). Toto odborné stanovisko jsem však dosud neobdrželi. Dnes jsem kontaktoval KVS a urgoval vydání odborného vyjádření. KVS přislíbila vydat stanovisko v řádu jednoho až dvou týdnů. Toto odborné stanovisko bude pro OŽP závazné.


V případě, že KVS konstatuje, že došlo k porušení zákona na ochranu zvířat, bude zahájeno řízení, kdy paní Kabrhelová bude písemně oslovena s možností připojit se do řízení s žádostí o náhradu vzniklé škody. Pokud bude požadovat náhradu škody, tak se stane účastníkem řízení s právem nahlédnout do spisu.


V případě nedostatečných podkladů bude OŽP shromažďovat další podklady pro objasnění celé situace, například podání vysvětlení od dotčených osob.


Pokud KVS neshledá porušení zákona, bude přestupek odložen. V tomto případě bude paní Kabrhelové umožněno nahlédnout do spisu, pokud prokáže svůj právní zájem na nahlédnutí do spisu. Například skutečnost, že se v občanskoprávním řízení bude domáhat náhrady jí vzniklé škody. V takovém případě může nahlédnout do spisu hned a nemusí čekat na to, až bude oslovena s oznámením o možnosti uplatniti náhradu škody."


Kolegové z MP tedy znovu dnes pana Cimburka kontaktovali a ten přislíbil zajištění opravy plotu. V tuto chvíli nemáme, myslím, právní nástroje, jak jej k tomu "donutit" - mj. proto, že nedošlo k útěku jeho psa mimo jeho zahradu. I já jsem si myslel, že pokud něco začátkem roku pan Cimburek slíbil, že to bude dodrženo v dohledné době. Nařídit by to dle mého názoru mohl pouze soud a to na základě Vaší žaloby - občanskoprávního sporu, neboť došlo usmrcení Vašeho psa. 


Omlouvám se, ale na podobné problémy jsem i já jako starosta krátký. Často za mnou chodí lidé s prosbou, abych někomu něco přikázal, zakázal nebo nařídil - nejčastěji jde o sousedské spory - ale skutečně přikazovat v českém právním prostředí může pouze soud nebo policie, pokud nejde o výjimečné záležitosti (katastrofy apod.).


Děkuji za pochopení, i když pro Vás nemám zrovna pozitivní odpověď.


D. Brýdl, starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl