Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 25. 02. 2013 21:47:16 se dotazoval Jiří Novák

Nejednotnost v rozhodnutí zastupitelů města

Vážený pane starosto.
Potřeboval bych od Vás takové malé vysvětlení.
Všichni moc dobře víme, že v Litomyšli je to opravdu úkol jeden z nejtěžších pojmenovat vhodným jménem nově vzniklou ulici. Příkladem toho může být poněkud kontroverzní název ulice Svitavská, který krátce po svém pojmenování vyvolal mezi obyvateli vlnu diskuse a nevole, avšak naše radní to nijak nerozhodilo a do dnešního dne se absolutně nic nezměnilo. Mnozí z nás to mají stále na paměti a mnozí z nás to ještě zcela nestrávili. Odůvodnění ze strany Města bylo několik a protiargumentů také. Jak mi ale potom vysvětlíte, že ZaM revokovalo na svém posledním zasedání, ze dne 19. 2. 2013, usnesení číslo 171/2012 ze dne 11.12.2012, a to takto: ZaM rozhodlo pojmenovat ulici v části obce Lány jako "A. Sautera" v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 4/VUP/1/2013. A pod číslem 25/2013 je další usnesení ZaM, které rozhodlo pojmenovat ulici v části obce Zahájí jako "Václava Boštíka" v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 5/VUP/1/2013. Na tomto příkladu je tedy krásně vidět, jak ZaM opravdu neví, co dělá. Tak nejprve dle původního usnesení č. 171/2012 ZaM schválilo pojmenování nové ulice "Václava Boštíka" v městské části Lány a přitom uběhlo jen několik pár dnů, týdnů, maximálně měsíců a tatáž ulice na Lánech se nově pojmenovala na "A. Sautera", přičemž původní jméno "Václava Boštíka" dostala úplně jiná ulice v městské části Zahájí. A navíc, jméno A. Sautera mi vůbec nic neříká, dokonce ani Google ho nezná, tak kdoví, zda nejde o překlep a jak je tedy možné, že najednou šlo "revokovat" usnesení a nově vzniklou ulici přejmenovat, když stejný případ nastal i s ulicí Svitavskou, ale tam to (bohužel) nešlo... Snad proto, že se ozvali obyčejní obyvatelé a upozornili na "nedostatek" ZaM (RaM)??? Prosím o Vaše vysvětlení na moje otázky: Kdo je A. Sauter, podle nějž je pojmenována nová ulice a za druhé, jak je najednou možné revokovat usnesení a pojmenovat stejným jménem jinou nově vzniklou ulici a původní přejmenovat. Co je nutné udělat pro to, abychom se dovolali důslednosti a jednotnosti v postupech ZaM, potažmo Ram? V čem je rozdíl, oproti žádosti mnoha obyvatel města, kteří Váš prosili o přejmenování ulice Svitavská, avšak marně??? Argumentů, proč ulici přejmenovat, bylo dost a z velké části byly opodstatněné. Tady jste ulici v měsíci prosinci 2012 pojmenovali na "Václava Boštíka", abste ji hned v únoru 2013 pojmenovali na "A. Sautera" a prapůvodní název ulice "Václava Boštíka" použili jinde... Nepřijde Vám to na hlavu postavené? A není to snad taky zbytečná komplikace pro všechny zúčastněné? V tom případě další otázka pro Vás: bylo by tedy možné "revokovat" i rozhodnutí RaM a pojmenovat ulici v městské části Litomyšl-Město "Svitavská" na "Podnikatelská" (nebo "Janovská")? Popravdě, já už se fakt v Litomyšli nestačím divit... Co všechno jsou radní schopní a ochotní vymyslet...
Díky předem za Vaše odpovědi.
S pozdravem
Jiří Novák


Odpověď ze dne 06. 03. 2013 16:24:11:

Vážený pane Nováku,

jen v rychlosti. Původní pojmenování ulice na V. Boštíka bylo pojmenování pozemku, který je v osobním vlastnictví a na části tohoto pozemku byl postaven rodinný domek. Ke kolaudaci potřebuje stavební úřad číslo popisné a název ulice. Těsně před jednáním zastupitelstva jsme obdrželi žádost, zda by tato část pozemku mohla být pojmenována po A. Sauterovi. Protože jsme veškeré informace a souvislosti dostali velmi pozdě, neměli jsme čas se s nimi seznámit, odhlasovalo zastupitelstvo původní návrh usnesení  - název V. Boštíka. Po osobní návštěvě majitelů pozemku a vysvětlení všech souvislostí se RaM rozhodla vyhovět jejich přání. Výsledek již znáte.
Můj osobní názor je vlastnické právo ctít a pokud je to možné, dovolují to naše zákony a nezpůsobíme tím jakoukoliv újmu většinovému názoru, tak vyhovět.

Zdraví Michal Kortyš, starosta města

 
Youtube Litomyšl