Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 03. 08. 2010 14:12:17 se dotazoval Martin Kučera

Muzeum antického sochařství a architektury

Dobrý den.

Z městského zpravodaje Lilie jsem jsem se dnes dočetl, že se v
zámecké jízdárně koná poslední výstava s názvem: "Pozemské Afrodíty
- móda a kosmetika v antice", neboť budova Muzea antického
sochařství a architektury, která je umístěná v nádherných prostorách
barokní jízdárny litomyšlského zámku, je součástí revitalizovaného
zámeckého návrší, přičemž budova stávajícího muzea antiky bude
přestavěna na multifunkční sál.

Jelikož Muzeum antického sochařství a architektury, detašované
pracoviště Ústavu pro klasickou archeologii FF UK Praha, slouží k
prezentaci historicky cenných sbírek odlitků antické plastiky a
každoročně vystavuje jinak nedostupná díla z českých sbírek, vnímám
jej jako unikát, který by měl být v Litomyšli zcela jistě zachován.

Návštěvníci zde mají možnost nejen seznámit se na domácí půdě a pod
jednou střechou s vrcholnými díly starověkých umělců, ale spatřit je
zároveň v kontextu vývoje antické kultury a nahlédnout jejich
prostřednictvím i do myšlení a způsobu vnímání světa starých Řeků a
Římanů, tedy ke kořenům dnešní západní civilizace.

Muzeum slouží nejen široké laické veřejnosti, ale i odborníkům -
konají se zde odborné přednášky v rámci exkurzí, studenti klasické
archeologie zde vykonávají svou muzeální praxi, antických soch
využívají jako modelů také studenti výtvarných oborů. Na podzim roku
1998 bylo Muzeum spolupořadatelem konference "Antické vlivy v
evropské architektuře 19. století", která proběhla částečně v Praze
a částečně na Litomyšlském zámku. V roce 2000 uspořádalo Muzeum ASA
konferenci studentů klasických oborů filozofických fakult z České
republiky a Slovenska "Philosophia 2000".

Má otázka tedy zní: co bude s tímto unikátním muzeem, které do
Litomyšle každoročně a již dlouhá léta láká nespočet zájemců o řecké
a římské sochařství - antickou kulturu? Je počítáno s jeho
navrácením do nově zrekonstruovaných prostor, nebo budou pro toto
výjimečné muzeum nalezeny náhradní, podobně kvalitní prostory?

Věřím, že se Litomyšl tohoto cenného muzea jen tak nevzdá a my se
budeme moct i nadále těšit na prohlídky cenných sbírek u nás v
Litomyšli, a to jak na stálou expozici, tak i na krásné sezónní
expozice, které pro své návštěvníky toto muzeum každý rok
připravuje.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem
Martin Kučera, Litomyšl


Odpověď ze dne 11. 08. 2010 11:30:19:

Vážený pane Kučero, 

těší mě Váš zájem o antické muzeum v Litomyšli. Město Litomyšl poskytlo v minulosti prostory zámecké jízdárny Filosofické fakultě Univerzity Karlovy za účelem zřízení antického muzea. Prostory jsou poskytnuty bezplatně a není tak vytvořen zdroj prostředků pro opravy a obnovu budovy jízdárny. V době, kdy se naskytla příležitost získání prostředků pro rekonstrukci objektů na zámeckém návrší z programu IOP, jsme přehodnotili záměr dalšího nakládání s objektem jízdárny v souladu s potřebami celého komplexu zámeckého návrší a potřeby zajištění provozní udržitelnosti celého areálu. Jinými slovy - lze získat prostředky na rekonstrukci, ale pouze za předpokladu možnosti získávání prostředků z provozování zrekonstruovaných objektů na další udržitelný provoz. Muzeum antického sochařství bohužel takovou možnost nepřináší, a proto jsme museli tento jistě dobrý záměr ukončit a nahradit ho jiným způsobem využití, který bude otvírat možnost většího využití spojeného s možností získání dalších prostředků na provoz a údržbu areálu.
Jenom pro doplnění uvádím, že návštěvnost toho muzea v r. 2009 výrazně poklesla (navštívilo jej zhruba 850 lidí), což s v porovnání s jinými objekty např. Rodným bytem B. Smetany (7800), zámeckým sklepením (5400) nebo Domem U Rytířů (2600) je opravdu malé číslo. Uvažuje se o tom, že část sbírky by bylo možné umístit v prostorách litomyšlského zámku, ale tento záměr je plně v kompetenci kastelánky a NPÚ Pardubice.


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl