Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 16. 10. 2009 19:07:24 se dotazoval Jan Svoboda

Kruhové objezdy + parkovací dům pod ZŠ TGM

Dobrý den, pane starosto.
Dozvěděl jsem se, že Rada města souhlasí s využitím finanční odměny za výhru v soutěži "Cesty městy", kde Litomyšl vyhrála 1. místo za soustavu kruhových objezdů u Hotelu Dalibor, na studii nové kruhové křižovatky v místě té stávající, světelné. Dodatečně vám však gratuluji k výhře a děkuji za jejich výstavbu! Nicméně osobně nesouhlasím s využitím této částky do studie kruhové křižovatky v místě, kde to v současné době není ani myslitelné. Dokud přes město pojedou všechna vozidla po stávající I/35, městu objízdná křižovatka nepomůže. Ba naopak (vViz. Chrudim, kde mají několik kruhových křižovatek, ale kolony jsou zde ještě větší, než předtím). Myslím, že toto je možné až v případě, kdy kolem města povede nová R35 a vznikne tak jakýsi obchvat města. Podle mého názoru by si kruhový objezd zasloužila spíše křižovatka u ČSAD. Ve směru od Morašic a obráceně jde někdy skutečně o život a je to jen pár let, co se zde stala smrtelná nehoda. Zcela zbytečně. A přitom by nemuselo jít o nijak finančně, ani architektonicky náročný projekt. V mnoha městech si totiž vystačili s poměrně jednoduchým umístěním betonových svodidel do středu křižovatky (ve tvaru kruhu) a po krajích umístili retardéry (aby "vytvarovali" křižovatku do požadovaného tvaru). V souvislosti s tímto bych si ještě dovolil vyslovit svůj nesouhlas se zrušením dvou jízdních pruhů na stávající I/35 a vytvořením parkoviště z nich. Měli bychom si dva pruhy "navíc" hýčkat, neboť i okolní města nám je mohou jen tiše závidět a ne opaačně. Provoz je tím pádem plynulejší, kamiony se dají pohodlně předjet, exhalátů je minimum, neboť vozidla rychle projedou a zbytečně tu "nesmrdí", stejně tak i případných kolon je jen velké minimum. Navíc, když je potřeba, dá se využít jeden pruh a druhý využít pro práci na silnici a nemusí se tak zbytečně plánovat objízdné trasy. Pokud chcete vytvořit nová parkovací místa a navíc využít málo používané prostory, pak navrhuji výstavbu parkovacího domu na stávajícím odstavném parkovišti pod komplexem škol na ulici TGM. Místo je jen velmi málo využívané. Kdyby tu stál parkovací dům a vedl odtud navíc podchod ke Smetanovu domu, myslím, že zájem o parkování by byl po celý rok veliký. Vždyť je to jen pár minut do centra města, do škol, na úřad, k lékaři, do divadla, hudebního klubu, sportovní haly apod. Prosím, přemýšlejte o tom. Děkuji.
s pozdravem
Jan Svoboda, Litomyšl


Odpověď ze dne 10. 11. 2009 11:22:52:

Vážený pane Svobodo,

finanční odměna za umístění v soutěži Cesty městy by měla být podle rozhodnutí rady města skutečně použita na zpracování dopravní studie na zklidnění průtahu silnice I/35 městem Litomyšl mezi současnou světelnou křižovatkou a okružní křižovatkou hotelu Dalibor. Smyslem studie je vždy to, aby za omezených finančních nároků (než je tomu například vyzkoušení přímo v provozu podle pomocí přechodných opatření) mohlo být rozhodnuto, zda nějaký dopravní návrh je reálný. Studie určitě musí brát v úvahu i počty projíždějících vozidel a další široké aspekty. Od studie k realizaci většinou uběhne dlouhá doba (u zmíněných kruhových křižovatek cca 10 let). Myslím, že dnes rozhodně není možné reálně zhodnotit, zda by nové uspořádání průtahu silnice I/35 vyhovovalo i při současném zatížení. Většina řidičů totiž trasy pohybu volí také podle toho, jak pohodlně a s jakými náklady dojede do cíle. Je možné, že při snížení komfortního průjezdu Litomyšlí se vrátí někteří na jiné trasy. I kdyby studie prokázala, že jsou zmíněná opatření reálná, bude velice složité věc prosadit u majitele a správce komunikace. Chceme však být na možnou variantu připraveni a pokud se nepodaří záměr uskutečnit nyní, na jejich výsledcích a návrzích se pro budoucnost nic nezmění a budeme to připravovat až bude obchvat Litomyšle v nové trase R35. Navíc i takto upozorníme centrální orgány, že je třeba se situací kolem R35 zabývat daleko intenzivněji než doposud.

Co se týká okružní křižovatky, která by měla nahradit současnou křižovatku se světelným režimem, mělo by se jednat o její nový typ (tzv. spirálovou křižovatku), která preferuje v jízdě přímé směry. První podobný typ byl realizován v městě Brně a jsou s ní prozatím dobré zkušenosti (viz článek v LILII č. 11).Prvotním záměrem užití průjezdných pruhů k parkování není za každou cenu zvýšit množství parkovacích míst. Parkovací dům na místě současného parkoviště na ul. T.G. Masaryka byl ve fázi arch. návrhu. V radě města jsme však nakonec usoudili, že bez vybudování podchodu pod I/35 nebude však mít větší efekt. Navíc je to jediné místo ve městě, kde počítáme s odstavováním autobusů a větších vozidel, což také město jistě potřebuje.Okružní křižovatkou u ČSAD jsme se již zabývali. Odborné instituce ji však prozatím označily za nerálnou a rozhodně jsme v záměru nechtěli pokračovat do doby zprovoznění křižovatky u Daliboru, neboť zde jsme vyhodnotili rizika jako podstatně vyšší.

S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl