Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 17. 04. 2023 08:16:34 se dotazoval Monika Tobková

Kompostéry

Je možné od města dostat domácí kompostér jako v některých dalších městech a jak je to s Bio odpadem.Je možné získat i popelnici na Bio odpad a sváží se v našem městě.Děkuji za odpověď.


Odpověď ze dne 18. 04. 2023 13:59:57:

Vážená paní Tobková,


děkuji za Váš dotaz - kompostéry pro občany města dotuje Litomyšl již velmi dlouho (možná byla mezi prvními v kraji), naopak svoz bioodpadu zde zatím zaveden nebyl. Obecně odpad si nesváží město samo, ale zajištuje tuto aktivitu společnost Liko (kde je Litomyšl akcionářem, mj. jiné s městy Svitavy, Polička a Moravská Třebová a mnoha menšími obcemi v regionu) a zatím se svoz bio pouze testuje v některé lokalitě - musí být vytvořen kompletní řetěz (nejen svoz, ale i skladování a následné využití či likvidace).


O detaily ohledně dotací na kompostéry jsem požádal kolegyni Janu Foltovou z odboru místního a silničního hospodářství, zde je její vyjádření:


 


"Občan s trvalým pobytem v Litomyšli nebo integrované obci, který vlastní nebo si pronajímá pozemek, dostane po zakoupení kompostéru, který má větší objem než 390 litrů, dotaci v hodnotě 1300,-Kč.


Pokud je občanem jiné obce nebo města a má na území města pozemek, získá dotaci v hodnotě 1000,-Kč.


Dotace přidělujeme od roku 2009. Přihlásilo se dosud celkem 480 obyvatel.


A jak dotace přidělujeme? Po výzvě, která vyjde v Lilii přijde občan s účtenkou o zakoupení kompostéru a vyplněnou žádostí nebo ji vyplníme na místě. Na odboru místního a silničního hospodářství ověříme pravdivost podaných údajů, RaM schválí předložené ověřené informace, sepíši smlouvy se žadateli a po podpisu smlouvy jsou dotace účtárnou propláceny na účet žadatele. Namátkově si některé kompostéry a jejich umístění na pozemku kontrolujeme. Vedeme evidenci žadatelů. Znovu o dotaci může žadatel požádat za deset let."


Termín pro žádost o dotaci bývá každý rok od začátku května do konce července a dotační titul bude zveřejněn v sekci dotace poté, co bude schválen na radě města. Jak je uvedeno výše, kromě informace na webu je vždy možnost požádat o dotaci zveřejněna i v měsíčníku Lilie.


Litomyšl dlouhodobě výrazně preferuje likvidaci bioodpadu právě kompostováním přímo v místě původu bioodpadu, někde fungují už i komunitní kompostéry u bytovek. Byli jsme se podívat v několika městech, jak kde funguje likvidace bioodpadu, bohužel ono to většinou pro občany vypadá dobře, když se sváží bioodpad ze speciálních nádob, ale kvalita bioodpadu je tak žalostná, že ve valné většině nemůže být využíván ke kompostování. Obsahuje totiž zbytky jídel, případně další příměsi a pak je likvidován skládkováním či ve spalovnách. My nyní diskutujeme o možnosti využívat kontejnery na bioodpad ve vybraných lokalitách (sídlištích), ale i nadále výrazně preferujeme, aby bioodpad u individuálních domků byl likvidován kompostováním přímo na pozemcích každého občana. 


Zároveň je potřeba připomenout, že zdarma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jsou zdarma k dispozici kontejnery na bioodpad u vjezdu do sběrného dvora a jsme rádi, že občané tuto možnost ve velkém využívají.


Já bych tímto chtěl požádat všechny majitele pozemků a občany města, aby v maximální míře využívali kompostování bioodpadu na svém pozemku - je to nejekologičtější způsob a na konci máte kompost k vlastnímu využití. Energie z vaší zahrady tak je na zahradu vracena a nemusíte kupovat rašelinu či hnojivo.....toto je prověřeno generacemi.


Děkuji za pochopení i starost o naše životní prostředí, hezké jaro


Daniel Brýdl, starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl