Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 11. 09. 2009 10:30:36 se dotazoval Radek Pulkrábek

Informovanost obyvatel pomocí Starostovy odpovědny.

Vážený pane starosto,
mám na Vás následující dotazy: 1.Starostova odpovědna přeci již existovala na stránkách Lilie,proč byla ukončena? 2.Pokud je Vaše současná aktivita skutečně vedená snahou komunikovat s občany a poskytovat informace,proč vyžadujete dotazy podepisovat a sdělovat email? Pokud se zeptám např. na to: 3.Jak postupují práce na bazénu._Bude to dotaz, který nebude vytvářet v tazateli obavu z možných postihů v budoucnosti. Pokud se, ale zeptám např. na střet zájmů konkrétních členů RaM a rozdělování městských zakázek, mohu jako občan mít obavu,že tito politici mohou v budoucnu při rozhodování o mých žádostech,jako občana,snahu se mstít.Ptám se tedy: 4. Je to záměr takto selektovat dotazy? 5.Máte odvahu odpovídat i na anonymní otázky? Tato praxe je běžná v jiných městech a občany by byla i více využívaná. V preambuli přeci máte jasně napsáno na co odpovídat nebudete. Přeji Vám aby se tato služba občanům nadále zlepšovala a hodně dotazů.


Odpověď ze dne 14. 09. 2009 13:44:24:

Vážený pane Pulkrábku, 
děkuji za na Vaše dotazy, na které reaguji takto:

Starostova odpovědna na stránkách měsíčníku Lilie nezanikla a nadále funguje. 
Starostova odpovědna nebyla vytvořena jako anonymní komunikace s občany města. Důvod, proč nekomunikovat anonymně, můžeme najít třeba v článku Ing. Zuzany Dobiášové  na  webových stránkách www.grafologiecr.cz/g_archiv/g_archiv3.php "O anonymních dopisech", kde je na otázku "Proč lidé komunikují anonymně"? mimo jiné uvedeno:


 "Základní vysvětlení je prosté, autor anonymního dopisu chce skrýt svou totožnost. Z nějakého důvodu nechce nebo není schopen, řešit situaci jinak, než tímto druhem písemnosti. V nesporné většině případů jde o "vyřizování" účtů. Pisatel anonymu má na někoho vztek, někomu závidí, cítí se ublížen či chce někomu vyhrožovat. Lidé, kteří se sníží ke psaní anonymních dopisů neváhají také udávat či pomlouvat sami sebe, právě proto aby od sebe odvrátili pozornost. Téměř ve všech případech jsou pisatelé anonymních dopisů psychicky abnormální. Často to bývají lidé hysteričtí, paranoidní nebo jinak psychicky nemocní. Anonymní dopis je pak možností, jak na sebe upozornit nebo vyděsit okolí a jeho pomocí ho ovládat".


Z výše uvedených důvodů (ne, ve snaze selektovat dotazy), a protože i nadále považuji za slušné a přirozené vést autorizovanou komunikaci, nepovažuji uvedení jména a příjmení tazatele za něco nadbytečného. Jsem si samozřejmě vědom toho, že elektronická forma komunikace, a tak je tomu i v případě starostovy odpovědny, nezaručuje plnou autorizaci tazatele. Přesto nevidím důvod pro anonymní komunikaci na oficiálních stránkách města.


S pozdravem


Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl