Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 18. 11. 2009 20:49:08 se dotazoval Jiří Pohorský

hudební klub Heaven

Vážený pane starosto,
v minulosti jsem se na Vás, na odbor výstavby a územního plánování a posléze i na Krajský úřad obracel společně se sousedy se stížností na hudební klub Heaven na Moravské ulici.
Šlo o to, že hudební klub Heaven je v noční době zdrojem obtěžujícího hluku a navíc je jeho činnost nelegální, protože objekt, ve kterém klub funguje není pro tuto činnost vůbec zkolauován a stavba je tedy užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.
Po nějaké době odbor výstavby i Krajský úřad naši stížnost uznal jako oprávněnou a nařídil provozovateli podniknout kroky k nápravě. V této době však v klubu vypukl požár a činnost podniku se na nějakou dobu odmlčela.
Nyní, po opravách klub pokračuje ve své činnosti a nadále je v noční době zdrojem nepříjemného hluku.
Kontaktoval jsem okresního hygienika MUDr. Havla s dotazem, zda se KHS zabývala nějakým měřením, které by v případě, že se jedná o podnik s hudební produkcí (a v případě změny užívání stavby) muselo ze strany KHS proběhnout.
MUDr. Havel mi však sdělil, že KHS žádné měření neprováděla.
Jsem tedy nadále toho názoru, že činnost klubu je nedovolená.
Chci Vás proto požádat pane starosto o prověření a v případě, že se potvrdí výše uvedené k nápravě stavu.
Veškeré písemnosti má k dispozici odbor výstavby a územního plánování MÚ v Litomyšli.
Děkuji Vám.

Jiří Pohorský


Odpověď ze dne 06. 01. 2010 11:42:36:

Vážený pane Pohorský,

věcně a místně příslušným správním orgánem je v případě řešení užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím zdejší stavební úřad. Pokud tedy máte nějaké důkazy, že hudební klub Heaven je užíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, předložte je stavebnímu úřadu v Litomyšli. Po vzájemné dohodě s vedoucím tohoto odboru postoupíme věc městské policii, která zvýší kontrolu v tomto místě.Michal Kortyš
starosta města


 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl