Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 19. 04. 2021 14:46:32 se dotazoval Libor Moravec

Bydlení

Vážený pane starosto.
Vím, že téma bydlení je pro Vás prioritou, ale... V Litomyšli se trh s realitami doslova zastavil. Přitom poptávka je, i přes vysoké ceny, velká. Dlouhodobě tu ale nenarazíte na stavební pozemek pro RD a většina z nás tak musí hledat v okolí. Vím, že i rodiny, které se původně přestěhovaly do Litomyšle, a kde jsou šťastní, si nakonec staví domy až ve vzdálenějším okolí Litomyšle. Pozemky nejsou ani v integrovaných obcích (Nedošín, Kornice, Pohodlí, Suchá, Pazucha, Nová Ves). S byty to je podobné a ten, kdo si nemůže dovolit již dál čekat, podobně jako já (končí mi nájemní smlouva a majitel chce byt pro vnučku), tak musí hledat jinde. Měl jsem to štěstí a před pár dny jsem pořídil byt v sousedním městě a do Litomyšle holt budeme muset dojíždět. Na druhou stranu jsme ale ušetřili. Chápu, že stavební řízení v ČR je zkostnatělé, ale když to jinde jde...
Děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
L. Moravec


Odpověď ze dne 22. 04. 2021 11:13:58:

Vážený pane Moravče,


děkuji za Váš dotaz. Máte pravdu, že vedle investic do rozvoje cyklodopravy, urychlení výstavby dálnice kolem města, zachování nemocnice v Litomyšli a přípravy výstavby nového domova seniorů považujeme s kolegy zajištění rozvoje bydlení v Litomyšli za jasnou prioritu. Trochu se blýská na lepší časy, jsme určitě dále, než před rokem, ale stále je to bohužel pomalejší, než bychom si všichni přáli.


Téma bydlení bych rozdělil na dvě oblastí - zajištění pozemků pro individuální bydlení (rodinné domky) a výstavbu bytových domů.


Pokud jde o pozemky pro individuální bydlení, připravuje či připravilo město tři lokality a na další jedné jsme začali pracovat, tam se však můžeme pohnout až po dohodě s majiteli jednoho soukromého pozemku, přes který potřebujeme zřídit přístup - jsme v jednání, ale zatím jsme shodu nenašli. Ony tři připravované lokality jsou:


1) Domy a dvojdomy v lokalitě Na Prokopu (za současnou výstavbou směrem k Vlkovu) - tam jsme vybrali developera, který by měl vybudovat cca 25 domů na prodej. Domy budou v jednotném stylu, jak to známe např. z Holandska a Německa a vyhneme se tak určitému nesouladu v individuální výstavbě, který byl leckdy oprávněně kritizován ze strany veřejnosti u nově vznikající zástavby. Časově zatím nemohu blíže specifikovat, v tuto chvíli vybraný developer CZSH finalizuje vzhled domů i veřejného prostoru a po dohodě s námi budou pokračovat v projektování a přípravě výstavby


2) Druhou lokalitou je dlouho slibovaná oblast Babka - Na Lánech: zde by se mělo připravit více než 20 pozemků města a připojení na sítě a komunikace i pro dalších 8-10 pozemků ve vlastnictví soukromníků. V tuto chvíli máme stavební povolení, dle rozpočtu nám ale vychází náklady na sítě (voda a kanalizace, elektřina, plyn), komunikace + zeleň a hlavně retenční nádrž a poldry velice draho. Něco může být sníženo výběrovým řízením (dokonce výrazně), také se snažíme získat dotaci na retenční nádrž a systém hrází a poldrů a budeme jednat s majiteli soukromých pozemků o jejich příspěvcích na sítě a komunikace v této oblasti. Zde bude možno stavět dle vlastního návrhu, ale chtěli bychom výrazněji regulovat finální vzhled střech, odstupy a rozestupy budov, výšku plotů apod. Pokud vše půjde dobře, mohly by na podzim letošního roku nebo na jaře příštího být pozemky k dispozici zájemcům. Protože očekáváme velký zájem veřejnosti, předběžně plánujeme losování za účasti veřejnosti - nechceme pozemky prodávat za nejvyšší cenu, ale za nejnižší možnou (tedy přímé náklady na vybudování potřebné infrastruktury - bez zahrnutí ceny pozemků, které město získalo výměnou s církví). Bude zde i finanční motivace k postavení v řádu několika let tak, aby pozemky nekupovali spekulanti nebo lidé "pro své děti".


3) Poslední připravovanou lokalitou je ulice navazující na Husovu čtvrť. Zde by mělo vzniknout 20 domků,  čekáme na stavební povolení a budeme se rozhodovat, zda oslovíme developery (mělo by logiku, neboť tam jsou navrženy domy blízko sebe, ideálně s dodržením předepsaných tvarů a rozměrů), nebo necháme občanům k individuální výstavbě.


Poznámka k pozemkům: Litomyšl leží v oblasti velmi kvalitní zemědělské půdy, proběhly zde výrazně restituce a stávající majitelé nechtějí pozemky prodávat na výstavbu. Do budoucna lze tedy očekávat, že ačkoliv územní plán počítá s rozvojovými plochami na individuální bydlení, půjde to spíše pomalu - nikdo nemůže majitele k prodeji nutit, což je z hlediska vlastnického práva správně. Město tedy bude nabízet spíše malé pozemky, aby jich bylo více a pokud někdo očekává pozemek 1000 m2 či větší, nebude jej pořizovat od města, ale musí nalézt soukromého majitele, který mu takový pozemek prodá. Také musíme vnímat zemědělce a jejich prosby o nezabírání další a další kvalitní půdy kolem města.


U bytových domů víme o větším počtu připravovaných projektů, které by dle mých odhadů mohly znamenat vznik cca 400 bytů ve středním časovém horizontu. Zde nemám svolení hovořit za soukromé investory, ale dovolím si popsat projekty, o kterých víme z pozice města. O termínech, fázi přípravy, cenách a dalších detailech ale z pochopitelných důvodů ze své pozice psát nemohu:


1) Asi nejblíže k realizaci jsou dva projekty soukromých investorů: další dům Zelená alej ve stejnojmenné ulici (nad ulicí 17. listopadu) a bytový dům na Havlíčkově ulici, kde již došlo ke skrývce zeminy pro archeologický průzkum


2) Finální projekt je připraven také na tři bytové domy v oblasti u nemocnice (Z. Kopala - J. E. Purkyně), kde město vybralo developera a ten nám již prezentoval poměrně detailní projekt se 74 byty. Jsme domluveni, že až budou byty k prodeji, nabídne je developer přednostně místním - tedy inzeráty v Lilii.


3) Ve fázi prvotních projektů, vizualizací a debat jsou pak další lokality třech investorů, kteří vlastní potřebné pozemky, ale protože nemám svolení ke zveřejnění bližších informací, nemohu zde být konkrétnější. Nicméně mělo by jít o kvalitní bydlení, které přinese řádově více než 200 bytů v několika bytových domech ve třech různých částech města. Všichni investoři ale mají velmi vážný zájem své projekty v Litomyšli zrealizovat, takže věřím, že dříve či později k výstavbě dojde.


Jsem si jistý, že jak soukromí investoři tak město budou o každém připraveném projektu k prodeji veřejnost maximálně informovat - jak na stránkách Lilie, tak dalšími informačními kanály. Budu tedy pevně doufat, že mladé rodiny do budoucna nebudou muset odcházet z města, ale naleznou zde odpovídající bydlení. 


Děkuji, přeji hezký den Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl