Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 19. 10. 2012 20:01:03 se dotazoval Petra Černá

Bezpečná rychlost na průtahu městem

Vážený pane starosto.
Dočetla jsem se, že Komise pro dopravu žádá Radu města o provedení studie technického řešení zpomalení provozu. Důvodem je prý soustavné porušování vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích - nejčastěji se jedná o rychlost, která je ve směru od světelné křižovatky (Sokolovny), ve směru na Olomouc/Brno, ale také mezi světelnou křižovatkou a kruhovým obejzdem u Smutného mostu překračována, a to často hned o několik desítek km/h! Ze zkušenosti vím, že jako jediné účinné opatření je umístění semaforu řízeného radarem. Ten při překročení rychlosti změní zelené světlo "volno" na červené světlo "stůj". Tento způsob úpravy rychlosti a zvýšení bezpečnosti jsem už zažila v mnoha městech ČR a divím se, že v Litomyšli k němu dosud přistoupeno nebylo. Zde se v rámci bezpečnosti silničního provozu bohužel utratily zbytečně peníze na středové ostrůvky, které plní roli spíše opačnou a jsou kontraproduktivní (opakovaně jsou poškozována - bourána a místo se navíc stává mnohem nebezpečnějším, než bylo předtím). Různé cedule, vodorovné značení, ani jiná "opatření" bohužel na dnešní agresivní řidiče neplatí. Na "červenou" si ale málokdo dovolí projet. Tím spíš, bylo-li by místo opatřeno radarem, který také zároveň dokáže konkrétní vozidlo vyfotit. Prosím, neodpovídejte mi, že semafor do Litomyšle umístit nelze. Že je to přežitek, nebo že toto zařízení zpomaluje dopravu apod... O zpomalení tu přeci jde. Navíc, stanovená rychlost je dostatečná a zvýšený počet pruhů na 4 činí dopravu na průtahu městem plynulou. Město Litomyšli, je v porovnání s okolními městy, v tomto naprosto výjimečné a Vy, prosím, tuto výjimku zachovejte!" Vzpomínám si také, že bylo kdysi ze strany několika rodičů žádáno o umístění semaforu s tlačítkem pro chodce (žádost o zelenou-k přejití vozovky) k 1. ZŠ Zámecká. Bohužel marně... Proč? Podle mého názoru se v případě semaforu rozhodně nejedná o "přežitek". Podívejte se, kolik měst je má a jak často se nové křižovatky i nadále osazují semafory. To spíše různá lobby udělala z kruhových objezdů to nejlepší řešení, ale všichni přitom moc dobře víme, že ne vždy je to pravda. Proč by nemohl být takovýto semafor, měnící světla v závislosti na rychlosti, umístěn např. při vjezdu do Litomyšle (u průmyslové zóny Benátská), nebo za Smetanovým domem (na silnici I/35), či u Sokolovny????? Když to v jiných městech jde, proč ne v Litomyšli???? Jde snad o vyšší zájmy DI PČR Svitavy? Doufám také, že nikdo nebude mít zájem oprášit poměrně nedávný nejapný nápad, zrušit dva jízdní mruhy mezi světelnou křižovatkou a kruhovým objezdem u Daliboru a ze zbývajících dvou udělat parkoviště. To mi totiž přijde jako naprostý nesmysl. Tohle totiž mohlo napadnout jen nějakého lobbystu přes výstavbu parkovišť a nebo někoho, kdo měl zatmění mozku. Rozhodně ne ale člověka se selským rozumem.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Petr Černá


Odpověď ze dne 09. 11. 2012 12:11:31:

Vážená paní Černá,

k Vašemu dotazu zasílám vyjádření vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Pavla Jiráně:
"Vámi zmíněná studie by měla zahrnout komplexní návrh, jak je možno regulovat rychlost jízdy a chování řidičů na průtahu silnice I/35 územím města. Řešení této problematiky však není tak jednoduché, že by mohlo být vyřešeno pouze jedním zařízením. Použití Vámi zmíněného semaforu, který reaguje na rychlost jízdy, není vhodné všude. Například v těsné blízkosti přechodu pro chodce se nedoporučuje vůbec, neboť řidič vozidla se může domnívat, že se jedná o světelně řízený přechod pro chodce a že tedy chodci mají signál stůj. Jeho použití ve směru výjezdu ve směru Svitavy by zase podle názoru dopravní komise zvyšovalo podstatně hlučnost v uvedené lokalitě vlivem zastavování a rozjíždění především rozměrných vozidel. Použití tohoto zařízení je také problematické tam, kde je více jízdních pruhů v jednom směru jízdy. Přesto bude i tato možnost regulace rychlosti vozidel v rámci předmětné studie zvažována.
Vybavení přechodů pro chodce na průtahu silnice I/35 bylo vybudováno z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a je navrženo dle všech platných technických podmínek pro takováto zařízení. Jeho přínos pro bezpečnost provozu a chodců byl posuzován v rámci procesu přidělování dotace, proto máme důvod se domnívat, že  se nejedná o kontraproduktivní a zbytečně investované prostředky. Z údajů, které jsou ukládány v informativních měřičích rychlosti na vjezdech do města, je viditelné, že v důsledku jejich fungování dochází ke snížení rychlosti jízdy vozidel a že např. 85 % řidičů v jejich okolí se pohybuje rychlostí do 60 km/hod. To je, myslím, na takto zatížené a významné komunikaci velký úspěch. Jak u těchto zařízení, tak u Vámi zmíněných semaforů dojde však většinou k regulaci rychlosti jízdy pouze v jejich bezprostředním okolí. Proto se nelze domnívat, že zařízení umístěné na vjezdu do území města vyřeší celý průtah.
Pokud by měly být u zpomalovacích semaforů instalovány snímací záznamové kamery, je podle názoru dopravní komise výhodnější instalovat záznamové zařízení pouze za účelem měření rychlosti a jeho vyhodnocení za účelem postihu řidičů. To by mohlo být potom instalováno například i v těsné blízkosti přechodů pro chodce a tím se výrazně podílet na jejich bezpečnosti. I to je jedna z variant, jejíž instalace na průtahu městem bude ve zmíněné studii zvažována.
V Litomyšli je v okolí základních škol provedeno více opatření pro upozornění řidičů a snížení rychlosti jízdy. Podle Centra dopravního výzkumu nemusí být vždy pro tyto lokality nevhodnějším řešením světelně řízený přechod pro chodce.
Okružní křižovatky přispívají jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti provozu nejen podle názoru vedení města Litomyšle. Svědčí o tom také zkušenosti ze zahraničí. Stejně tak snížení počtu jízdních pruhů na průtahu by jistě přispělo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tato varianta musí být však řádně odborně posouzena, zda je možno její užití za současného zatížení komunikace. Nevím, jak by se u řešení této problematiky dal použít "selský rozum". Konečné slovo v tomto záměru by navíc měly subjekty stojící mimo město i MěÚ Litomyšl."

Co se týká návrhu zřízení odstavného parkoviště z jednoho jízdního pruhu na silnici I/35, je tato varianta k jednání až po vybudování nové dálnice R35.

S pozdravem 
Michal Kortyš, starosta  

 
Youtube Litomyšl