Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 25. 11. 2009 08:03:08 se dotazoval Vilma Petrova

Babybox

Podpoří Město vybudování Babyboxu v místní nemocnici?
Myslím, že pro Litomyšl by to bylo nejenom přínosem nikoliv pouze z hlediska lidského, ale samozřejmě i z hlediska pozitivní propagace Města v médiích.Podpora na správném místě.


Odpověď ze dne 26. 11. 2009 12:27:07:

Vážená paní Petrová,

myšlenka umístění babyboxu v Litomyšli je jistě chvályhodná. Já osobně jsem ho v první chvíli nepodpořil protože se domnívám, že babybox v Ústí nad Orlicí je v dostatečné vzdálenosti a dále z toho důvodu, že město Litomyšl není zřizovatetem nemocnice a nemá kompetence v této záležitosti rozhodnout. Jak jsem již uvedl v odpovědi na předchozí dotaz p. Dvořákovi, jeho podnět předávám hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Martínkovi, neboť zřizovatelem Litomyšlské nemocnice a.s. je Pardubický kraj. Pokud zřizovatel uzná za vhodné zde babybox umístit bez ohledu na to, že není dokončena koncepce zdravotnictví, jsme připraveni poskytnout součinnost při realizaci tohoto záměru. Rada města Litomyšle tuto záležitost již projednávala, ale v podstatě jí nepřísluší rozhodovat o tom, zda babybox v Litomyšli bude či ne. 


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města  

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl