Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 17. 09. 2009 15:00:05 se dotazoval Radek Pulkrábek

Anonymní hlasování RaM.

Dobrý den pane starosto,

z předcházejících odpovědí na moje dotazy vyplívá Váš názor nekomunikovat s anonymi. Ptám se tedy: Nemělo by tedy v rozhodnutích a usneseních RaM být uvedeno jak kdo hlasoval? Takto jsou členové RaM v anonymitě a ta jak jste psal,na stránky města nepatří. Rozhodnutí uveřejňovat usnesení RaM na stránkách města je správné a přináší občanům mnoho informací.
Děkuji za odpověď.


Odpověď ze dne 29. 09. 2009 15:00:35:

Vážený pane Pulkrábku,

podle ustanovení § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") je schůze  rady města neveřejná a v zápise o jejím průběhu se mimo jiné uvádí pouze výsledek hlasování. Při pořizování zápisu ze schůze Rady města Litomyšle je postupováno podle zákona a informace o jmenovitém hlasování neexistuje (není tedy co zveřejnit). Pokud je mi známo uvažuje Ministerstvo vnitra ČR při novelizaci zákona o tom, že v zápise bude uvedeno i jmenovité hlasování, ale tato novela zákona nebyla zatím přijata. Jsem přesvědčen, že pokud se tak stane, nebude problém ustanovení zákona naplnit a občanům města požadované informace poskytnout.    


Jsem rád, že jste ocenil zveřejnění usnesení rady města na oficiálních stránkách města. Město tuto povinnost ze zákona nemá, ale máme zájem o zlepšení přístupu občanů k informacím, který může zvýšit objektivitu při jejich šíření.


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl