Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Semináře a školení

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XVII

06. 09. 2023-08. 09. 2023 : Zámecká návrší Litomyšl 6. - 8. září 2023 Cena 3 600 Kč + DPH

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci v rozsahu 16 hodin.
Zájemci mohou získat také osvědčení 16 hodin akreditovaných u MPSV ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

6. - 8. září 2023  Zámecké návrší Litomyšl 

Cena konference je stanovena na 3. 600 Kč + DPH a zahrnuje sborník (ISBN), stravu po oba dny a doprovodný program.

Částka 3.600 Kč + DPH Vám bude fakturována na základě Vaší přihlášky.
(v případě neúčasti je možné vyslat náhradníka, úhrada se nevrací)

Uzávěrka přihlášek je do 30. srpna 2023.

Ubytování si každý účastník zajišťuje samostatně.

Dotazy zodpoví: PhDr. Milada Nádvorníková, 775 653 322, milada.nadvornikova@litomysl.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 6. září 2023

17.00 – 18.30
Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví
Duše jako imunomodulátor

Přednáška poukazuje na souvislosti mezi psychikou a imunitní obranou organismu a přibližuje nové poznatky o vztazích nervového a imunitního systému.

18.30 – 19.30
Prohlídka Piaristické koleje a moderní přístavby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piaristick%C3%A1_kolej_(Litomy%C5%A1l)

 

Čtvrtek 7. září 2023

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 10.30
Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví
Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? 

Přednáška přinese pokus o objasněni role technik vyrovnávání s náročnymi životními situacemi, přeskokové aktivity (Troisi 2002) a teorie hendikepu (Zahavi 1975) v umělecké a vědecké tvorbě těžce nemocných, trpících a stresovaných jedinců, kteří za sebou navzdory tomu zanechali významná díla.


10.30 – 12.00
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci 
xxxx

12.00 - 14.00
Oběd včetně individuální prohlídky kostela, Klášterních zahrad, návštěvy Rodného bytu B. Smetany, Portmonea a Regionálního muzea Litomyšl 

12.00 – 14.00
Přestávka

14.00 – 15.30
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., soudní znalkyně, akademická pracovnice, expertka na domácí násilí a pomoc obětem trestných činů 
Jak rozlišovat mezi původci domácího násilí?

15.30 – 16.00
Přestávka

16.00 – 17.00
MUDr. Radkin Honzák
xxx

17.00 – 18.30
Mgr. Robert Oláh
xxx

19.00 – 20.30
Společenský večer

20.00
Překvapení -

 

pátek 8. září 2023

8.00 – 9.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
30 let vývoje sociálního systému/sociálních služeb v ČR a jak dál?

9.00 - 10.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Společnost služeb. Mýtus a realita.

 

Žijeme ve společnosti služeb. S tím je spojena řada optimistických očekávání. Sektor služeb má zajistit zaměstnanost, zvýšit kvalifikaci a příjmy těch, kdo v něm pracují. Má dojít k zániku konfliktů, jež byly charakteristické pro průmyslovou společnost. V neposlední řadě má odhmotnit produkci, což sníží tlak na životní prostředí. Realita společnosti služeb je poněkud odlišná. Sektor služeb funguje způsobem, na který doplácejí především ženy.   

 

10.00 – 10.30
Přestávka 

 

10.30 – 12.00
Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D.
Dopad samoty a osamělosti na duševní a fyzické zdraví (nejen) seniorů

Příspěvek účastníkům představí nejnovější výzkumy Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na téma osamělost. Vysvětlí rozdíly mezi pojmy samota, osamělost a izolace. Účastníci budou seznámeni se způsoby měření osamocení, jeho dopad na mentální a fyzické zdraví a možné implikace do sociální práce. V příspěvku budou také porovnány poznatky ze zahraničí s českou zkušeností. Dále budou představeny příklady nových přístupů k sociální práci se seniory vzniklé spoluprací v projektu SHAPES (Smart and Healthy Ageing Promotion Empowering Systems - Horizont 2020). 

 

12.00
předávání osvědčení

 

12.30
Oběd

 

14.00
Regionální muzeum v Litomyšli, Portmoneum, Rodný byt Bedřicha Smetany  -možnost individuální prohlídky zdarma

Změna programu vyhrazena

 

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit a potvrdit, že nejste robot.

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl