Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Semináře a školení

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XV

08. 09. 2021-10. 09. 2021 : Zámecké návrší

Akreditace MPSV je v jednání ve spolupráci  s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

8. - 10. září 2021  Zámecké návrší Litomyšl

Cena konference je stanovena na 2.500 Kč + DPH a zahrnuje sborník (ISBN), stravu po oba dny a doprovodný program.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci

Částka 2.500 Kč + DPH Vám bude fakturována na základě Vaší přihlášky.
(v případě neúčasti je možné vyslat náhradníka, úhrada se nevrací)

Uzávěrka přihlášek je do konce srpna 2021.

Ubytování si každý účastník zajišťuje samostatně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 8. září 2021

17.00 – 19.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
Co víme o výchově ve 21. století
Přednáška shrnuje základní poznatky, které přinesla věda v oblasti psychologie ve 20. a 21. století o výchově. Přednáška je zaměřena na hlavní poznatky, které lze použít v běžném životě a je podána popularizační a interaktivní formou.


19.00 - 19.30
Prohlídka Zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka

Čtvrtek 9. září 2021 

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 11.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
Věda o štěstí a životní spokojenosti....

11.00 – 11.30
Přestávka 


11.30 – 13.00
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., soudní znalkyně, akademická pracovnice, expertka na domácí násilí a pomoc obětem trestných činů 
Násilí na dětech
Příspěvek se zaměřuje na násilí na dětech v rodinách. Co prožívají děti a jaké jsou důsledky domácího násilí mezi rodiči na jejich psychosociální vývoj? A jak souvisí domácí násilí s týráním, zanedbáváním a zneužíváním dětí? Děti byly dlouho považovány za skryté oběti domácího násilí. V poslední době však výzkumy přinesly klíčové poznatky o dětech vyrůstajících v rodinách zatížených domácím násilím. Dnes víme, že asistování násilným incidentům mezi rodiči vážně ohrožuje zdravý vývoj dětí. Přítomnost dítěte u domácího násilí je nahlížena jako ohrožení citového a mravního vývoje dítěte ve smyslu trestního zákoníku. Proto budou zmíněny i praktické problémy, zejména detekce ohrožených dětí a vhodné strategie intervence. 


13.00 - 14.30
Oběd včetně individuální prohlídky kostela, Klášterních zahrad, návštěvy Rodného bytu B. Smetany a Městské galerie 

 

14.30 – 16.30
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci

O partnerské komunikaci v autě, v kuchyni i na matraci.
Přednáška volně navazuje na přednášku „Partnerské vztahy včera a dnes“. Zachycuje v celé šíři partnerskou komunikaci a její úskalí. Zabývá se komunikačními fauly jako je nálepkování, generalizování a dává návod, jak na ně reagovat. Ukazuje, jak se nedostat do pasti slovní manipulace a co je naopak na partnerské komunikaci krásné a jedinečné.

 a

Změny sexuálního chování mladé generace.
Přednáška je zaměřena na specifické rysy komunikace, chování a jednání mladé generace Z. Jaké změny u nich nastávají v důsledku permanentního připojení on-line. Kam se posunula jejich partnerská komunikace, zvyky při seznamování a sex? Jaké jsou úskalí jejich lásek, vztahů a společného života.

 

16.30 – 17.00
Přestávka

 

17.00 - 18.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Efektivní komunikace

18.00 – 19.00
Společenský večer

 

od 19.15
MUDr. Radkin Honzák
Humor v sociální práci a v životě

 

 pátek 10. září 2021

8.00 – 9.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Služby a služebníci.  

 

9.00 – 10.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
"Sociální systém ve světle "čínského viru"

 

10.00 – 10.30
Přestávka

 

10.30 – 12.30
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Psychohygiena sociálního pracovníka

12.30 – 13.30
PhDr. Mgr. Pavel Kliment Ph.D.,Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci
Život se závislým na alkoholu
V příspěvku budou nastíněny dvě perspektivy. 1. perspektiva toho, kdo vyrůstal v rodinném systému, jehož jeden ze členů byl závislým na alkoholu, kdy v rámci této perspektivy bude podáno, jak daná skutečnost ovlivňovala podobu a chod takového systému a jak se s touto skutečností rodinný systém pokoušel vypořádat. 2. perspektiva bude toho, kdo několik let působil jako terapeut závislých na alkoholu a měl možnost z profesionálního pohledu sledovat dopady závislosti na rodinné systémy sledovaných osob.


14.00
Oběd

14.00
Státní zámek Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli  - možnost individuální prohlídky zdarma

Změna programu vyhrazena

 

Online registrace

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Youtube Litomyšl