Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Semináře a školení

Mgr. Věra Máchová - psycholožka - Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny

16. 03. 2021 : Pouze pro sociální pracovníky on-line setkání 9.00 - 14.00 Akreditace MPSV Částka 1 200 Kč

Absolventi programu se seznámí s principy vzniku a přetrvávání emočních zranění. Uvědomí si možné souvislosti současných psychických obtíží se starými událostmi. Rozšíří si povědomí o tom, jak lze (ne)konstruktivně zpracovat křivdu – seznámí se s pěti strategiemi, od pomsty k odpuštění. Zmapují si podstatu pocitů viny, falešných pocitů viny a sebezklamání - dozví se, jak je zpracovat a využít k osobnostnímu růstu. Uvědomí si důležitost pevných hranic v mezilidských vztazích.
 
Cíle školení:

·        Účastníci si rozšíří znalosti o možnostech léčby a samoléčby emočních zranění a o prevenci jejich vzniku.

·        Naučí se zásady a principy odpuštění a smiřování.

·        Získají vyšší sebedůvěru pro překonávání emočních zranění a pocitů viny.

·        Vyzkouší si techniky tvorby a posilování hranic v mezilidských vztazích.

·        Vytvoří si představu, jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny.

  

Obsah: 

1.     Úvod
Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2.      Harmonická osobnost – soulad rozumu, emocí a těla
Duševní zdraví. Teorie trojího mozku a teorie štěstí. Emoční zranění, bloky, traumata. Focusing

3.     Tvorba hranic ve vztazích
Profesní vztah, definování hranic. Prevence syndromu vyhoření, asertivita, osobní rituály, technika „Vnitřní krunýř“.

4.     První pomoc při emočních zraněních
Pomoc sobě: strategie kontrola situace, tonglen, využití sociální podpory. Pomoc druhým: aktivní naslouchání, empatický rozhovor, koučování, krizová intervence, psychoterapie.

5.     Strategie zpracování křivdy
Pomsta a nenávist. Exprese a odžití emocí. Empatie – umění a transformace díky novému úhlu pohledu. Odpuštění – křesťanské a psychologické. Přerámování.

6.     Pocity viny
Neoprávněná kritika, neoprávněný požadavek a citové vydírání – pocity viny jako následek manipulace. Sebezklamání – poučení z chyb. Pravé pocity viny – odpuštění sobě.

7.     Závěr kurzu
Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů, hodnocení. Jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny

Online registrace

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Youtube Litomyšl