Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Semináře a školení

Mgr. Věra Máchová - Jednání s lidmi s psychopatickými rysy – rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky

16. 04. 2021 : ON -LINE 9.00 - 15.00 Akreditace MPSV Pouze pro sociální pracovníky 1200 Kč/účastníka

1.     Úvod.
Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2.     Psychopatie v kontextu disociální poruchy osobnosti a koncept psychopatie.
Disociální porucha osobnosti F60.2 (MKN-10) - osobnost sociopatická, osobnost psychopatická. Antisociální porucha dle DSM V. Odlišení od narcistické, histrionské a emočně nestabilní poruchy osobnosti. Komorbidita. Názory na příčiny vzniku psychopatických rysů. Projevy připomínající psychopatické rysy u dětí a mladistvých. Obtíže při zjišťování psychopatie, psychopatických rysů. Projevy mužské a ženské psychopatie. Robert Hare - kriminální psycholog, přední odborník na problematiku psychopatie. Kriminalita lidí s psychopatickými rysy. Tzv. korporátní psychopati. Hareho škála psychopatie - PCL-R, české vydání. B-Scan. Big 5 - OCEAN model. Kevin Dutton - teorie psychopatického spektra.

3.     Výzkumy v oblasti psychopatických rysů a dopad do praxe v sociální sféře.
Výzkumy v oblasti fungování lidského mozku lidí s psychopatickými rysy - odlišnosti způsobující jiný způsob prožívání emocí, zvláště strachu, a svědomí. Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na zvládání mimořádně stresových situací - místo akutní stresové reakce změněný stav vědomí, theta vlny. Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na vnímání a zvládání sociálních situací - emoční barvoslepost, chladná empatie, adaptace na společnost a zvláštnosti v oblasti morálky při řešení morálních dilemat. Výzkum zaměřený na odhalování nebezpečných osobností profesionály v oblasti sociálních služeb. Neúspěšné strategie při snaze navázat fungující vztah spolupráce sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách s klientem s psychopatickými rysy - vysvětlení na příkladech z praxe.

4.     Specifické dovednosti a potřeby spojované s osobnostmi vykazující psychopatické rysy.
Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace. Nadstandardně úspěšná "hra na lítost". Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany). Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie.  Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti. Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy.  Potřeba okamžitého uspokojení.

5.     Jak jednat s lidmi s psychopatickými rysy.
Nutnost bezpečí a ochrany pracovníka při práci s lidmi s psychopatickými rysy. Zásady pro jednání s lidmi s psychopatickými rysy při standardní pracovní situaci. Příprava pracovníka před mimořádným jednáním, techniky sebeobrany v průběhu jednání. Jak předcházet krizovým situacím, které mohou při kontaktu s takovým klientem vzniknout. Jak postupovat při řešení konfliktu s člověkem s psychopatickými rysy. Vybrané techniky, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy (nastavení pravidel, pozitivní podmiňování aj.).. Duševní hygiena pracovníka. Příklady „dobré praxe“. Shrnutí - úspěšné strategie pro práci s klientem s psychopatickými rysy.

6.     Rozbor situace/situací z praxe účastníků. Rozbor 1-2 situace/situací z praxe účastníků

7.     Závěr kurzu. Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

Na tuto akci již není možné se zaregistrovat.
V případě dotazů či potřeby upřesňujích údajů kontaktujte PhDr. Mgr. Miladu Nádvorníkovou (tel.: 461 653 350, mobil: 775 653 322, e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz).

 
Youtube Litomyšl