Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Semináře a školení

MaP II - Václava Tmejová - rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ

23. 08. 2021 : Internát Litomyšlské nemocnice, a.s. 23. 8. 2021 14.00 - 17.00

 Učíme se hravě pracovat           

I. část
Seznámit účastníky s tím, co vše děti poznávají, rozvíjejí, získávají prostřednictvím polytechnické výchovy s naplňováním dílčích cílů a klíčových kompetencí vycházejících z RVP PV
Jak do projektů s různými tématy zpracovat polytechnickou výchovu s návazností na dané téma
Jak cíleně rozvíjet pracovní schopnosti, dovednosti, logické myšlení
pomocí PV

Jak využijeme hry a stavebnice v projektech
Můžeme PV oddělit od běžných každodenních činnost?
Seznámení se zásadami správného přístupu k dětem v souvislosti s PV
 

II.  část           
Nejdůležitější-příprava na školu, na ŽIVOT (potřebují všechny děti!)    
   -soběstačnost, sebeobsluha, samostatné oblékání, stolování-příprava, vzájemná pomoc  Maminčina „dílnička“                    Seznámení s materiály, se kterými jsou schopny pracovat děti předškolního věku.
V tvůrčí praktické části jsou začleněny ukázky a výroba z jednotlivých dostupných materiálů, sezónní výrobky a práce,
které nářadí, nástroje můžeme dětem nabídnout

Polytechnika a předčtenářská gramotnost, předmatematická gramotnost, pohybový rozvoj
Obě části semináře zahrnují prvky přednášky, ale hlavně workshopové aktivity, je kombinován frontální výklad lektora s individuální a skupinovou praktickou činností účastníků                                                                           

Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které mohou využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, zejména ve vztahu k podpoře polytechnického vzdělávání                                                                                                                                                                                                      
 
 

 

Online registrace

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Youtube Litomyšl