Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Semináře a školení

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Stress management - kabinet ředitelé

14. 06. 2021 : Internát Litomyšlské nemocnice., a.s. 13.00 - 18.00 hrazeno z projektu

Stress management 

Stres je nutnou součástí našeho prožívání. Potřebujeme jej pro aktivaci i deaktivaci, pro schopnost se překonat, pro schopnost něco neudělat... K tomu slouží typ stresu, který se nazývá konstruktivní stres, nebo též eustres. Vedle něj ale existuje naše schopnost se stresovat zbytečně – jevy, kterým se neumíme bránit, jevy, kterými se zatěžujeme zbytečně, zvýšená úzkost či strach. Jedná se o hlavní energetickou ztrátovost, neboť se jedná o nepříjemný a nekonstruktivní stres – distres. 

Účastníci se budou učit chápat mezi nimi rozdíl a to na úrovni funkčních systému mozku – na úrovni stresu těla, emocí, kognitivních a behaviorálních oblastí vědomí. Každý člověk prožívá stres odlišně, různě funkčně a jedná se o největší riziko psychosomatického typu – od úrazu z nepozornosti, po únavová a jiná stresová onemocnění.

 Stres je třeba chápat také na jeho akutní a chronické úrovni. Včetně opatření, jak se zachovat v akutním stresu. Dále jak rozeznat nebezpeční chronický stres a opatření na úrovni kontraindikování stresu sebeovládáním, relaxací, harmonií ve vztazích... A samozřejmě také několik terapeutických a meditačních technik, které je dobré alespoň znát. 

Aby byl výčet kompletní, účastníci se teoreticky i prakticky dozví paletu informací o preventivních opatření vůči distresu a jak pomoci svému blízkému okolí, když se ve stresu ocitne. Umět pracovat se stresem je klíčová kompetence nejen manažera, ale každého člověka.

Online registrace

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Youtube Litomyšl