Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Litomyšl - obec s rozšířenou působností

Město Litomyšl

Město Litomyšl je veřejnoprávní korporací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je evidováno pod IČ 276 944. Město Litomyšl je součástí vyššího územního samosprávného celku - Pardubického kraje.

Vedle základních úkolů samosprávného charakteru (tzv. samostatná působnost) plní město současně i vybrané úkoly místní státní správy. Tato oblast plnění úkolů je zákonnou úpravou označována pojmem "přenesená působnost" obcí. Město Litomyšl plní úkoly, které jsou svěřeny obcím s  "běžnými" obecními úřady, obcím s tzv. pověřenými obecními úřady a obcím s rozšířenou působností. 

Orgány města

Zastupitelstvo města Litomyšl
Zastupitelstvo města má 23 členů a plní úkoly v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jako svůj iniciativní a kontrolní orgán zřídilo zastupitelstvo tyto výbory

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • mediální výbor

V městských částech Kornice, Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí a Suchá zřídilo zastupitelstvo
osadní výbory

Rada města Litomyšl
Rada města má 7 členů a plní úkoly v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jako své iniciativní a poradní orgány zřídila rada města tyto komise a odborné pracovní skupin

 • komise pro sport a tělovýchovu
 • komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
 • komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování
 • komise pro rozvoj města, plánování a investice
 • likvidační komise
 • komise prevence kriminality
 • komise pro občanské záležitosti
 • komise pro sociálně právní ochranu dětí
 • odborná pracovní skupina pro oblast stavební
 • odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí
 • odborná pracovní skupina pro oblast sociální
 • odborná pracovní skupina pro oblast bytové politiky
 • odborná pracovní skupina pro regeneraci památek a správu památných hrobů
 • odborná pracovní skupina "Naše náměstí"

Městský úřad Litomyšl
orgán města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Litomyšl je od 17.7. 2009 certifikován v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006 na systém managementu bezpečnosti informací pro výkon veřejné správy.
Městský úřad Litomyšl je od 17.8. 2009 certifikován v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008 na systém managementu kvality společnosti pro činnosti vykonávané městským úřadem za účelem všestrannného rozvoje území města, efektivní správy jeho majetku a uspokojování potřeb občanů pro zvyšování kvality jejich života

Starosta
Zastupuje město navenek a plní úkoly v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní orgán obce
Městská policie Litomyšl

Organizace zřízené městem
Příspěvkové organizace
Centrum sociální pomoci města Litomyšle
Městská knihovna Litomyšl
Smetanův dům Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Zámecké návrší
Dům dětí a mládeže
Základní škola Litomyšl T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl U Školek 1117, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl Zámecká 496, okres Svitavy
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
I. mateřská škola
II. mateřská škola
III. mateřská škola

Právnické osoby založené městem
Městské služby Litomyšl s.r.o.

 
Youtube Litomyšl