zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Dvojhvězda odhalena
4.4.2004
V sobotu 3. dubna bylo slavnostně odhaleno neobvyklé sochařské dílo znázorňující ústřední téma astronoma světového významu Zdeňka Kopala. Slavnostního odhalení, které se konalo až po západu slunce, se kromě Kopalových dcer zúčastnila celá řada žáků Zdeňka Kopala a další astronomové z dvaceti zemí světa.

         Přínos Zdeňka Kopala pro astronomii je srovnávám s přínosem Václava Havla pro politiku či Bedřicha Smetany pro hudbu. Město Litomyšl si tohoto významného rodáka velice váží, důkazem toho je i unikátní sochařské dílo, které bude Kopalovu práci připomínat. Víc než před rokem vyhlásilo Město Litomyšl sochařskou soutěž jejímž smyslem bylo navrhnout plastiku, která bude nejlépe vystihovat přínos tohoto litomyšlského rodáka a astronoma světového formátu. Vítězně z této soutěže vyšli a pověřeni zhotovením plastiky byli dva pražští výtvarníci - Marián Karel a Federico Diaz.

Cílem neobvyklého sochařského díla je pomocí světla zdůraznit především již neexistující dům na Komenského náměstí - místo narození Zdeňka Kopala. Půdorys domu je po svém obvodu tvořen pomocí světla a pohybujícího se světelného textu. Vítězové sochařské soutěže Federico Diaz a Marián Karel vytvořili plastiku, která symbolizuje Kopalovo ústřední téma: dvě nekulové kapkovité hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště těsné dvojhvězdy. Plastika je světovým unikátem nejen pro svůj obsah, ale také díky materiálu ze kterého je vyrobena a také díky použité technologii. Kapkovité hvězdy jsou navíjeny z uhlíkového vlákna, které se používá především na výrobu komponentů vesmírných lodí.


Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003