zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Sjezd České astronomické společnosti
22.3.2004
se uskuteční 3. - 4. 2004 v Litomyšli. V pořadí již 16. sjezdu ČAS se zúčastní na 35 delegátů jednotlivých složek společnosti a několik hostů, mimo jiné i předseda Slovenské astronomické společnosti. Sjezd bude bilancovat činnost za uplynulé tři roky a volit nové vedení České astronomické společnosti na další tři roky.

Východočeská Litomyšl byla vybrána proto, aby sjezd poctil památku profesora Zdeňka Kopala.

 Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Byla založena v Praze 8. prosince 1917. Je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. ČAS v současné době např. pořádá Astronomickou olympiádu, věnuje se problematice tzv. světelného znečištění a podílí se na evropském vzdělávacím projektu Přechod Venuše před Sluncem 2004 určeném především středoškolským studentům (tento zcela výjimečný úkaz nastane po 122  letech 8. června 2004).

ČAS má v současnosti asi 450 individuálních a 10 kolektivních členů - mezi nimi např. Astronomický ústav Akademie věd České republiky.  Členem České astronomické společnosti se může stát každý s dovršeným věkem 15ti let. Ke svému zařazení do společnosti si může vybrat jednu z místních poboček nebo odborných sekcí. Informace o členství v České astronomické společnosti lze získat na www.astro.cz.

Na internetových stránkách České astronomické společnosti www.astro.cz byla zřízena podstránka s informacemi o přípravě, organizaci a programu sjezdu a doplňkového programu v Litomyšli. Zde lze najít další podrobnosti.

 

 

 

Pavel Suchan
tiskový tajemník České astronomické společnosti

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003