zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

"Dvojhvězdy - odkaz Zdeňka Kopala"
22.3.2004
je název mezinárodní konference, která se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petra Mareše, CSc., hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a starosty Litomyšle Ing. Jana Janečka ve dnech 31. 3. - 3. 4. 2004 v zámeckém areálu v Litomyšli.

Na přípravě konference a doprovodných akcí se podílely mimo jiné Astronomický ústav AV ČR, Astronomický ústav UK, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Hvězdárna v Úpici, Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Pardubicích, firmy Supra, s.r.o., TN Trade, s.r.o a FORTECH, s.r.o. 

Mezinárodní konference "Dvojhvězdy - odkaz Zdeňka Kopala" (Zdeněk Kopal's Binary Star Legacy) se uskuteční ve dnech 31. 3. - 3. 4. 2004 v zámeckém areálu v Litomyšli. Jedinečná památka zapsaná i do seznamu UNESCO bude hostit odborníky z 24 zemí od Nového Zélandu a Japonska až po Spojené státy. Řada účastníků konference byla Kopalovými žáky. Nelze zajisté vzpomenout všechny, ale jmenujme například dr. Wilsona, spoluautora metody a programu na výpočet parametrů zákrytových dvojhvězd, prorektora Univerzity v Canakkale v Turecku prof. Dr. Demircana, zástupce ředitele Astronomického ústavu v Moskvě dr. Bisikala, prof. Kitamuru. Konference je zcela výjimečnou příležitostí pro vědce a studenty pracující v oboru astrofyziky hvězd a zejména těsných dvojhvězd na seznámení s nejnovějšími poznatky v daném oboru a sledování cesty, jakou se fyzika těsných dvojhvězd vyvíjela od doby prof. Zdeňka Kopala. Přihlášeno je 19 zvaných referátů, 29 kratších příspěvků a 34 vývěskových sdělení.

Vědecký organizační výbor vede prof. dr. Horst Drechsel, ředitel hvězdárny v Bambergu a Astronomického ústavu University Erlangen-Nuernberg v Německu. Lokální organizační výbor vede RNDr. Miloslav Zejda, předseda B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti.

Konference by měla být spolu s doprovodným programem jednou z nejvýznamnějších astronomických akcí roku 2004 u nás! Po konferenci bude v prestižním nakladatelství Kluwer vydán konferenční sborník jako recenzované zvláštní vydání časopisu Astrophysics and Space Science, který prof. Kopal před lety založil.

Bližší informace o akci včetně programu konference a seznamu účastníků naleznete na http://var.astro.cz/kopal.

Miloslav Zejda
lokální organizační výbor

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003