zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Program oslav O hvězdách a lidech
26.2.2004
V dubnu tohoto uplyne devadesát let od narození významného českého astronoma, profesora Zdeňka Kopala. Víc než rok připravovalo Město Litomyšl ve spolupráci s odbornou veřejností celou sérii akcí v souvislosti s tímto významným výročím. Část oslav "O hvězdách a lidech" je určena pouze pro odborníky, ale významná část pro nejširší veřejnost.


Odborná stránka oslav bude ve znamení mezinárodní konference o proměnných hvězdách "Dvojhvězdy - odkaz Zdeňka Kopala" (Zdeněk Kopal´s Bojary Star Legacy). Hlavními organizátory konference jsou: občanské sdružení Česká astronomická společnost při Akademii věd ČR, Brno - sekce pozorovatelů proměnných hvězd a Astronomický ústav Akademie věd ČR za podpory Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Na mezinárodní konferenci zavítá osmdesát až sto profesionálních astronomů ze zemí Evropské unie a ostatních evropských států, ale také ze Spojených států amerických, Kanady, států Afriky, Asie, Austrálie a Oceánie. Ústředním tématem je astrofyzika zákrytových dvojhvězd. Požádali jsme proto hlavního organizátora konference RNDr. Miloslava Zejdu o krátkou definici těchto hvězd. "Proměnné hvězdy jsou hvězdy, které mění svou jasnost. Tyto změny mají různou příčinu, některé z nich jsou odrazem skutečnosti, že jde o dvojhvězdy, jejíž složky kolem sebe obíhají a různě se ovlivňují", říká Zejda a dodává:"pořádání konference v České republice může přispět k zastavení odlivu českých "mozků" do zahraničí a je výbornou příležitostí pro mladé astronomy poznat i "doma" přední světové vědce oboru." Oslav využije také Česká astronomická společnost, která zde bude mít svůj sjezd, kde dojde, kromě jiného, k volbě nového předsedy.
Pro širokou veřejnost je připravena také celá řada zajímavých akcí. Každý večer během oslav, tedy od středy 31. března do soboty 3. dubna (vždy od 21.00 do 23.00 hodin) bude mít dveře otevřené tzv. "dočasná hvězdárna" umístěná v Klášterních zahradách. Ve spolupráci s Hradeckou hvězdárnou a hvězdárnou v Úpici zde bude instalováno několik přenosných dalekohledů, kterými bude možno pozorovat jarní oblohu. Za jasného počasí bude možné pozorovat např. hned čtyři planety Sluneční soustavy - Venuši, Mars, Saturn a Jupiter. V případě "zatažené" či mokré varianty bude připravena i varianta dočasné hvězdárny pro špatné počasí. Zváni jste také v pátek 2. dubna (od 20.00 hodin) do zámeckého pivovaru na komorní koncert Wallingerova kvarteta - na programu budou skladby Bedřicha Smetany (Z mého života), Bohuslava Martinů (VII. smyčcový kvartet) a Antonína Dvořáka (Smyčcový kvartet F dur "Americký"). Oslavy "O hvězdách a lidech" vyvrcholí v sobotu 3. dubna 2004. Velice zajímavá bude beseda žáků Zdeňka Kopala, které se zúčastní světově známí astronomové Kitamura z Japonska, Demircan z Turecka a Budding z Nového Zélandu, moderovat bude další Kopalův žák, Jiří Grygar. Začátek besedy bude v 17.30 hodin v kongresovém centru na zámku a všichni jste srdečně zváni! Poté od 19.00 hodin čeká milovníky dobré české hudby "Hvězdný koncert" s Jiřím Pavlicou a skupinou Hradišťan ve Smetanově domě. Hned po setmění, asi ve 20.30 hodin, dojde k odhalení unikátního sochařského díla v místě, kde stával rodný dům Zdeňka Kopala na Komenského náměstí. Přemýšleli jsme, jak odhalit tento světový unikát (pomník dvojhvězd pravděpodobně nikde na světě nemají), který bude připomínat našeho rodáka, světového astronoma Zdeňka Kopala. Kopal - hvězdy, hvězdy - noc, noc - tma, tma - světlo - vše podbarveno muzikou...Tímto směrem se ubíraly naše myšlenky při přípravě scénáře slavnostního večera. Víc však neprozradíme, přijďte se podívat a věříme, že nebude zklamáni...            
Úplný závěr oslav obstará seminář "Zdeněk Kopal - život a dílo (Retrospektiva a současný stav oborů, v nichž se proslavil)". Seminář proběhne v kongresovém centru a přednášet budou RNDr. Alena Šolcová (katedra matematiky FSV ČVUT Praha), PhDr. Milan Skřivánek (emeritní ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli), Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (Matematický ústav Akademie věd ČR), RNDr. Petr Hadrava, CSc. (Astronomický ústav Akademie věd ČR) a Pavel Gabzdyl (Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně). 
Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zveme na jednotlivé akce v rámci oslav "O hvězdách a lidech". Po dobu konání oslav bude Litomyšl, na přání obce astronomů, "slavnostně zatemněna", aby bylo možné i pouhým okem pozorovat hvězdy na jarní obloze.
Záštitu nad oslavami převzali ministr pro vědu a lidské zdroje Petr Mareš, hejtman Pardubického kraje Roman Línek a starosta města Litomyšle Jan Janeček.    

 

Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003