zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Přípravy mezinárodní astronomické konference vrcholí
2.2.2004
Přelom března a dubna bude v Litomyšli ve znamení oslav 90. výročí od narození slavného světového astronoma, litomyšlského rodáka Zdeňka Kopala. V rámci konference bude v Litomyšli odhalen také památník Zdeňku Kopalovi, na místě, kde kdysi stával jeho rodný dům. Přípravných schůzek se pravidelně účastní také přední český vědec v oboru astrofyziky doc. RNDr. Jiří Grygar CSc., který redakci Lilie zodpověděl několik otázek

První lednovou středu se v Litomyšli konala už pátá přípravná schůzka velké mezinárodní konference "O hvězdách a lidech", věnovaná památce slavného rodáka Zdeňka Kopala, při příležitosti jeho nedožitých devadesáti let. Konferenci, která bude probíhat od 31. března do 4. dubna, připravují členové České astronomické společnosti, zástupci města Litomyšle a další lidé, kteří se odkazem významného astronoma zabývají. V rámci konference bude v Litomyšli odhalen také památník Zdeňku Kopalovi, na místě, kde kdysi stával jeho rodný dům. Přípravných schůzek se pravidelně účastní také přední český vědec v oboru astrofyziky doc. RNDr. Jiří Grygar CSc., který redakci městského měsíčníku Lilie zodpověděl několik otázek:

Pane doktore, má přípravný výbor konference už kompletní scénář?

"Myslím, že už je to celkem jasné, teď spíše dolaďujeme detaily. Hlavní akce bude samozřejmě mezinárodní vědecká konference, které se účastní žáci profesora Kopala a zase žáci těchto žáků. Setkání bude mít dobrou mezinárodní účast, protože profesor Kopal je pořád zvučné jméno, i když už je deset let po smrti. Na konferenci zazní referáty z oboru, ve kterém prof. Kopal nejvíce působil, to znamená oboru výzkumu proměnných hvězd. Přednášky budou hlavně o tom, jak tyto hvězdy vypadají dnes, v roce 2004, protože to je vědní obor, který se velice rychle rozvíjí a tvoří vlastně základ hvězdné astronomie."

Budou astronomové v rámci této konference přednášet také laické veřejnosti?

"Ano, my právě soudíme, že tato příležitost se nesmí propást, takže chceme, aby někdo z významných zahraničních astronomů přednášel širší veřejnosti. Kromě toho na neděli 4. dubna, na kdy připadá ono výročí narození Zdeňka Kopala, Česká astronomická společnost připravuje veřejný seminář, kde budou tuzemští odborníci hovořit o jednotlivých částech Kopalova díla. Profesor Kopal se věnoval nejen teorii dvojhvězd, ale také spolupracoval se společností NASA při výzkumu Měsíce a méně je už známá také skutečnost, že zasáhl i do oboru numerické matematiky. Bylo to v době, kdy se rozvíjely samočinné počítače a bylo nutné vyvinout nové metody programování."

Měl jste příležitost se s profesorem Kopalem osobně setkat?

"Já jsem dokonce jeden z jeho žáků, protože v době, kdy jsem postgraduálně studoval v Astronomickém ústavu Akademie věd, profesor Kopal přijel na návštěvu do republiky a ptal se mě, čemu se věnuji. A protože jsem tehdy ještě neměl téma, tak mi ho hned vybral a od té doby jsme byli ve velice úzkých kontaktech po celý jeho život."

Jak se vám líbí finální podoba památníku, který bude odhalen na Komenského náměstí?

"Já jsem velmi spokojen, protože do jisté míry to byl můj nápad, aby památník nebyl podobiznou či bustou profesora Kopala. Přál jsem si, aby v Litomyšli bylo zobrazeno to, čím nejvíce Zdeněk Kopal zasáhl do astronomie, tedy model těsné dvojhvězdy. Podařilo se vybrat velice úspěšný návrh, který bude svým způsobem velkolepou atrakcí, myslím, přesahující rámec astronomie a samozřejmě Litomyšle, protože je to něco zvláštního, prostě pomník dvoj-hvězdě. To se na světě, myslím, ještě nevyskytlo, tak doufám, že se to bude lidem líbit."

Tereza Klůsová
Redakce Lilie

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003