zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Konto Kopal otevřeno
2.2.2004
V polovině listopadu byla oficielně zahájena veřejná sbírka za účelem zhotovení památníku profesora Zděňka Kopala v Litomyšli. Sbírka probíhá formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu č. 270807430677/0100, který je vedený u Komerční banky v Litomyšli. Vybrané peníze z Konta Kopal budou použity na realizaci neobvyklého sochařského díla, které bude na místě rodného domu Zdeňka Kopala připomínat památku tohoto světově proslulého astronoma, litomyšlského rodáka.

V současné době probíhá úprava plochy pro osazení díla v lokalitě Komenského náměstí a autoři Marián Karel a Federico Diaz ve svých ateliérech pracují na samotné plastice. Ta bude symbolizovat Kopalovo ústřední téma: dvě kapkovité hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště a při pohledu z určitého místa se navzájem částečně či úplně zakrývají

Zároveň s vyhlášením sbírky byla zpřístupněna také webovská stránka věnovaná životu a dílu tohoto litomyšlského rodáka. Na adrese www.litomysl.cz/zdenekkopal dále najdete předběžný program oslav 90. výročí narození Zdeňka Kopala, studii plastiky, stav Konta Kopal a celou řadu fotodokumentace, dopisů a dalších dokumentů, které poskytl místní archív. Od lednového čísla Lilie se můžete těšit na seriál o životě a díle tohoto doposud neprávem opomíjeného rodáka, který pro Vás připravuje doktor Milan Skřivánek. Připomeňme na závěr, že oslavy "O hvězdách a lidech" budou probíhat od 29. března 2004 a vyvrcholí 4. dubna právě odhalením unikátního sochařského díla.

Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003