zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Zahájena úprava plochy pro osazení plastiky
7.11.2003

     Úprava plochy pro osazení neobvyklého sochařského díla, které připomene astronoma Zdeňka Kopala byla zahájen v těchto dnech. Dojde k zadláždění části plochy přiléhající k severozápadnímu průčelí domu čp. 1044 na Komenského náměstí, v místě, kde dříve stával Kopalův rodný dům. Úprava plochy, kterou bude na základě výběrového řízení realizovat firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., bude mít dopad také na vjezd do lokality sídliště, na umístění nádob na odpad a na stávající zeleň kolem panelového domu. Autorem návrhu zádlažby je architekt Josef Pleskot, který je podepsán i pod revitalizací celého Komenského sídliště včetně úprav kolem řeky Loučné.
     Zhotovením plastiky byli na základě sochařské soutěže pověřeni dva pražští výtvarníci - Marián Karel a Federico Diaz. Plastika bude symbolizovat Kopalovo ústřední téma: dvě nekulové (kapkovité) hvězdy, jež obíhají kolem společného těžiště a při pohledu diváka z určitého místa se navzájem částečně či úplně zakrývají.
     Plastika by měla být slavnostně odhalena v dubnu příštího roku, kdy uplyne 90 let od narození tohoto významného litomyšlského rodáka. Litomyšl se při této příležitosti stane hostitelem Mezinárodní vědecké konference O hvězdách a lidech (Of Stars and Men), proběhne zde řádný sjezd České astronomické společnosti a bude zde celá řada populárně vědeckých přednášek věnovaných aspektům díla profesora Kopala.
     Významný litomyšlský rodák Zdeněk Kopal je pravděpodobně známější v zahraničí než ve svém rodném města a proto si krátce připomeňme jeho životopis. Profesor Zdeněk Kopal se narodil 4. dubna 1914 v Litomyšli. Vystudoval přírodovědeckou fakultu UK v Praze a absolvoval postgraduální studia ve Velké Británii, kde ho zastihla II. světová válka. Během války působil na Harvardově univerzitě a M. I. T. v Cambridgi a počítalo se s tím, že po skončení války převezme katedru astronomie přírodovědecké fakulty UK v Praze. Vinou komunistického převratu v únoru 1948 k tomu však nedošlo a profesor Kopal přijal nabídku na založení katedry astronomie Univerzity v Manchesteru ve Velké Británii, na které působil až do své smrti v roce 1993. Kdykoli to však bylo možné, navštěvoval rodnou zemi a udržoval těsné kontakty s našimi astronomy i za svízelných podmínek komunistické cenzury. Po převratu v roce 1989 navštívil v roce 1991 také rodnou Litomyšl a převzal zde čestné občanství města. Byl také zvolen čestným členem České astronomické společnosti a je po něm pojmenována planetka číslo 2628. V nedávné anketě českých astronomů o nejvýznamnějším českém astronomovi XX. století s velkou převahou zaujal první místo. Proslavil se svými pracemi v oboru výzkumu těsných dvojhvězd, výzkumu Měsíce (příprava amerického programu Apollo) a v numerické matematice.
    Podrobnější informace o životě a díle tohoto rodáka, jehož přínos pro astronomii je srovnávám s přínosem Havla pro politiku či Smetany pro hudbu, budou vyvěšeny od 15. listopadu na www.litomysl.cz/zdenekkopal. Webové stránky budou kromě toho obsahují i program konference, studii plastiky a stav konta na které bude možné zasílat příspěvky na zhotovení tohoto neobvyklého sochařského díla (Konto Kopal: 270807430677/0100).

Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003