zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Neobvyklé sochařské dílo připomene Kopala
7.11.2003

     V dubnu příštího roku uplyne 90 let od narození významného českého astronoma, litomyšlského rodáka, Zdeňka Kopala. Bez nadsázky lze říci, že Kopal je pro  astronomii tím, čím je Havel pro politiku či Smetana pro hudbu. Důkazem toho je i první místo v nedávné anketě o nejvýznamnějšího českého astronoma XX. století. 
     V souvislosti s tímto významným výročím připravuje Česká astronomická společnost v koordinaci s dalšími českými astronomickými institucemi a Městem Litomyšl na rok 2004 celou sérii akcí. Litomyšl přivítá účastníky Mezinárodní vědecké konference "O hvězdách a lidech", proběhne zde řádný sjezd České astronomické společnosti a celá řada populárně vědeckých přednášek věnovaných dílu profesora Kopala. Dojde také k odhalení plastiky, která by měla vhodným způsobem symbolizovat Kopalovo ústřední téma: dvě nekulové (kapkovité) hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště a při pohledu diváka z určitého místa se navzájem částečně či úplně zakrývají.
     Město Litomyšl vyhlásilo na podobu plastiky sochařskou soutěž na jejímž konci jsou v podstatě dva vítězové. Členové poroty oslovili Federica Diaze a Mariána Karla, aby spojili a společně dopracovali své dva návrhy. Výsledek porotu, ve složení Josef Pleskot, Jiří Grygar, Zdeňka Vydrová, Jan Hendrych, Jiří Věneček, Martin Šolc, Jan Janeček, Miroslav Brýdl, doslova nadchl a všichni označili tento společný návrh za "suverénně nejlepší". Porota zároveň doporučila Městu Litomyšl, aby zadalo autorům realizaci tohoto díla.      
     Autoři návrhu vysvětlují, že jejich cílem je pomocí světla zdůraznit především již neexistující dům v Havlíčkově ulici - místo narození Zdeňka Kopala. Půdorys domu je po svém obvodu tvořen pomocí světla a pohybujícího se světelného textu. "Text je řízen počítačem, zdůrazňuje závažnost teoretické, numerické a vědecké roviny Kopalova výzkumu, ale také dává do souvislostí prostor plastiky současným obyvatelům", tvrdí autoři. V místě rotace hvězd umístil Diaz s Karlem plastiku, která přímo symbolizuje kapkovitou podstatu modelu. "Kapkovité hvězdy jsou v dnešním výzkumu připodobňovány černým děrám, proto jsme je na povrchu naznačili. Uvědomili jsme si totiž, že Kopalův odkaz byl směřován vždy k budoucím výzkumům, proto ten přesah", vysvětlují dále Diaz s Karlem. Povrch plastiky odráží pohybující se text na svém povrchu. Pohyb textu tak zdůrazňuje místo narození, teorii, vědu a přetékání energií mezi hvězdami. Text může být podle autorů i vtipný a tak připomenout radostnou povahu Zdeňka Kopala.      
     Nedílnou součástí výtvarného záměru bude úprava plochy, která přibližně kopíruje místo, kde stával Kopalův rodný dům. Tuto úpravu navrhuje architekt Josef Pleskot, který je autorem revitalizace celého Komenského sídliště. Úprava plochy bude mít dopad například na vjezd do lokality sídliště, na umístění nádob na odpad a na stávající zeleň kolem panelového domu čp. 1044. Vše koresponduje s již v minulosti schváleným návrhem architekta Pleskota o revitalizaci celého Komenského sídliště.    
     Zastupitelstvo města Litomyšl s tímto záměrem na svém posledním zasedání vyslovilo souhlas a schválilo celkem 400 tisíc Kč na nutné úpravy plochy, které budou zahájeny ještě letos na podzim. Město Litomyšl bude ve spolupráci s astronomy hledat další finanční zdroje na úhrady celého projektu. Není vyloučeno ani otevření konta, na které se budou peníze vybírat formou veřejné sbírky.

Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003